Rozpočet, výroční zprávy
Rozpočtové opatření

číslo 11/2019


Rozpočtové opatření

číslo 10/2019


Rozpočtové opatření

číslo 9/2019


Rozpočtové opatření

číslo 8/2019


Rozpočtové opatření

číslo 7/2019


Rozpočtové opatření

číslo 6/2019


Rozpočtové opatření

číslo 5/2019


Rozpočtové opatření

číslo 4/2019


ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BOREK ZA ROK 2018
Rozpočtové opatření

číslo 3/2019


Rozpočtové opatření

číslo 2/2019


Rozpočtové opatření

číslo 1/2019


Schválený rozpočet příspěvkové organizace 2018

ZŠ a MŠ BOREK


ROZPOČTOVÝ VÝHLED obce Borek na rok 2018 - 2019

OBEC BOREK


Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
Změna číslo 2 územního plánu obce Borek v katastrálním území Borek u Českých Budějovic

Oznámení o vydání změny č. 2 ÚPO Borek - Přílohy: - Veřejná vyhláška v plném znění - Opatření obecné povahy,kterým se vydává změna č.2 ÚPO -
Grafické přílohy : - Hlavní výkres - Výkres základního členění - Koordinační výkres - Výkres VPS a asanací - Výkres záboru půdního fondu - Výkres širší vztahy


Platný uzemní plán z roku 2000