Sportovní areál

Sportovní areál

Fotbalové hřiště

V severozápadní části obce Borek , v místech při okraji lesa, byl v letech 2001 - 2003 vybudován a 4. dubna slavnostně otevřen sportovní areál s restaurací "Sport". Stavbu realizovala hlubocká firma Vácha a syn podle projektu Ateliéru D.N.A. Výstavba sportoviště s vlastním zdrojem vody pro kropení stála 31 mil. korun. Jeho základem je zděná budova s krytou tribunou, v jejímž přízemí se nachází restaurace, úpravna vody, zámečnická dílna, kabina rozhodčího a sociální zařízení. V patře pak kabiny pro čtyři mužstva, místnost rozhlasu, provozní místnosti a sociální zařízení.
Hlavní stadion je tvořen travnatou fotbalovou plochou a hřištěm, kurtem pro odbíjenou, sektorem pro skok daleký a univerzálním kurtem pro nohejbal, házenou, košíkovou a tenis.