Dotační projekty

Projekt – Revitalizace ulice Družstevní, Borek – veřejné osvětlení

Žadatel: Obec Borek

Název projektu: Revitalizace ulice Družstevní, Borek – veřejné osvětlení
Popis projektu: V ulici Družstevní byla provedena kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení s osazením světel s LED technologií. Provedením této rekonstrukce došlo k výrazné úspoře elektrické energie a k vylepšení estetického vzhledu ulice a celého okolního prostranství.

Celkové náklady: 1.058.198,72 Kč

Příspěvek Jihočeského kraje na projekt - Revitalizace ulice Družstevní, Borek – veřejné osvětlení: 271.000,00 Kč

Poskytovatel dotace:
Jihočeský kraj                                    
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Ulice pod lesem


Projekt – Oprava zázemí sportovního areálu v ulici Pod Vodárnou, Borek

Žadatel: Obec Borek

Název projektu: Oprava zázemí sportovního areálu v ulici Pod Vodárnou, Borek
Popis projektu: V ulici Pod Vodárnou bude kompletně opraveno zázemí sportovního areálu (budova šaten, střídačky), který slouží jak ZŠ a MŠ Borek, tak široké veřejnosti obce Borek. Provedením této opravy se celkově zlepší komfort pro sportovce a také se velmi výrazně zlepší vzhled dané lokality.

Celkové náklady: 610.481,30 Kč

Příspěvek Jihočeského kraje na projekt - Oprava zázemí sportovního areálu v ulici Pod Vodárnou, Borek: 280.000,00 Kč

Poskytovatel dotace:
Jihočeský kraj                                    
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Ulice pod lesem


Projekt – Snížení energetické náročnosti budovy Dlouhá 380

Žadatel: Obec Borek

Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy Dlouhá 380, 373 67 Borek
Popis projektu: : Předmětem podpory je výměna stávajících okenních a dveřnních výplní a zateplení obvodových stěn fásady včetně soklové části. Realizací projektu dojde je snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

Celkové náklady: 7 791 794 Kč
Dotace EU:2 727128 Kč (35%)
Příspěvek příjemce podpory: 5 064 666 Kč(65%)

Datum zahájení relizace projektu:1. 3. 2021
Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 10. 2021

Řídící orgán:Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Obec Borek

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií -  Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí

Projekt – Snižení energetické náročnosti budovy Dlouhá 380


Projekt – Vybudování / obnova sportovního kurtu v ulici Pod Vodárnou

Žadatel: Obec Borek

Název projektu: Vybudování / obnova sportovního kurtu v ulici Pod Vodárnou v k.ú. Borek
Popis projektu: : V ulici Pod Vodárnou bude kompletně vybudován / obnoven dnes již nevyhovující původní sportovní antukový kurt na moderní kurt s povrchem z umělé trávy, který zkvalitní možnost sportovního vyžití obyvatel obce Borek a žáků ZŠ a MŠ Borek.

Celkové náklady: 1.155.498,65 Kč

Celkové uznatelné výdaje na vybudování/obnovu sportovního kurtu: 1.155.498,65 Kč
Příspěvek Jihočeského kraje na vybudování/obnovu sportovního kurtu: 290.000,00 Kč

Poskytovatel dotace:
Jihočeský kraj                                    
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Ulice pod lesem


Projekt - sběrný dvůr Borek

Žadatel: Obec Borek
název projektu: Sběrný dvůr Borek

číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012054
popis projektu: předmětem projektu je pořízení obytné buňky, dovybavení nádob, kontejnerů a stavební úpravy sběrného místa.

celkové zdroje: 7 166 217,00
celkové způsobilé výdaje -
5 593 217,00

příspěvek Unie – 4 754 234,45

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií -  Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí

Projekt - sběrný dvůr Borek


Projekt - ulice Pod Lesem – obnova vodovodu

Žadatel: Obec Borek

Název projektu: Borek, ulice Pod Lesem – obnova vodovodu v k.ú. Borek
Popis projektu: Obnova vodovodu a kanalizace včetně přípojek v ulici Pod Lesem

Celkové náklady: 5.888.602,00 Kč bez DPH

Celkové uznatelné výdaje na obnovu vodovodu: 785.714,00 Kč bez DPH
Příspěvek Jihočeského kraje obnovu vodovodu: 550.000,00 Kč bez DPH

Celkové uznatelné výdaje na obnovu kanalizace: 1.000.000,00Kč bez DPH
Příspěvek Jihočeského kraje obnovu kanalizace: 700.000,00 Kč bez DPH

Poskytovatel dotace:
Jihočeský kraj                                    
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Ulice pod lesem


Projekt Systém odděleného sběru pro obec Borek

Žadatel: obec Borek
název projektu: Systém odděleného sběru pro obec Borek
číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009645
popis projektu: Předmětem projektu je pořízení dodávek kontejnerů a nádob na svoz papíru, skla, BRKO a objemového odpadu.

celkové zdroje: 1 136 190,00 Kč
celkové způsobilé výdaje -  
1 043 262,00 Kč
příspěvek Unie –
886 772,70

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí

Evropská unie


Projekt Modernizace základní školy Borek

Název projektu: Modernizace základní školy Borek

Projekt Modernizace základní školy Borek byl spolufinancován Evropskou unií.

Stavba: Nástavba a stavební úpravy Základní školy Borek

Zahájení stavby: 30.6.2008
Ukončení stavby: 30.4.2009

Tento projekt byl dotován z ROP NUTS II Jihozápad
Číslo výzvy: 02
Prioritní osa: Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory: Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství.
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/02.00542

Celková částka vyplacená z regionálního programu byla  11 098115,55 Kč.

Projekt Modernizace základní školy


Projekt Modernizace mateřské školy Borek

Název projektu: Modernizace mateřské školy Borek

Projekt Modernizace mateřské školy Borek byl spolufinancován Evropskou unií.

Stavba: Přístavba a stavební úpravy Mateřské školy Borek.

Zahájení stavby: 30.6.2008
Ukončení stavby: 30.4.2009

Tento projekt byl dotován z ROP NUTS II Jihozápad

Číslo výzvy: 02
Prioritní osa: Stabilizace a rozvoj měst a obcí.
Oblast podpory: Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci.
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.5.00/02.00532

Celková částka vyplacená z regionálního programu byla  5.687.156,87 Kč.

Projekt modernizace mateřské školy