Dotační projekty

Projekt Systém odděleného sběru pro obec Borek

Žadatel: obec Borek
název projektu: Systém odděleného sběru pro obec Borek
číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009645
popis projektu: Předmětem projektu je pořízení dodávek kontejnerů a nádob na svoz papíru, skla, BRKO a objemového odpadu.

celkové zdroje: 1 136 190,00 Kč
celkové způsobilé výdaje -  
1 043 262,00 Kč
příspěvek Unie –
886 772,70

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí

Evropská unie


Projekt Modernizace základní školy Borek

Název projektu: Modernizace základní školy Borek

Projekt Modernizace základní školy Borek byl spolufinancován Evropskou unií.

Stavba: Nástavba a stavební úpravy Základní školy Borek

Zahájení stavby: 30.6.2008
Ukončení stavby: 30.4.2009

Tento projekt byl dotován z ROP NUTS II Jihozápad
Číslo výzvy: 02
Prioritní osa: Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory: Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství.
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/02.00542

Celková částka vyplacená z regionálního programu byla  11 098115,55 Kč.

Projekt Modernizace základní školy


Projekt Modernizace mateřské školy Borek

Název projektu: Modernizace mateřské školy Borek

Projekt Modernizace mateřské školy Borek byl spolufinancován Evropskou unií.

Stavba: Přístavba a stavební úpravy Mateřské školy Borek.

Zahájení stavby: 30.6.2008
Ukončení stavby: 30.4.2009

Tento projekt byl dotován z ROP NUTS II Jihozápad

Číslo výzvy: 02
Prioritní osa: Stabilizace a rozvoj měst a obcí.
Oblast podpory: Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci.
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.5.00/02.00532

Celková částka vyplacená z regionálního programu byla  5.687.156,87 Kč.

Projekt modernizace mateřské školy