Praktický lékař

Praktický lékař


budova Obecního úřadu Borek, Pražská 66, vchod z jižní strany 

Ordinace všeobecného lékaře

MUDr. Aristid Augustovič

ordinační hodiny: úterý 13:30 - 14:15
 

Ordinace dětského lékaře

MUDr. Dagmar Paťhová

ordinační hodiny: každý 2. čtvrtek od 13 hod.