Pár slov o obci Borek

Obec Borek patří mezi nejmladší obce na Českobudějovicku. Její zrod je datován v r.1805. Jako obec byla zaregistrována až v r. 1954 a vznikla původně jako hornická osada. Těžila se zde železná ruda, později kaolín, nejprve pro potřebu výroby drobné keramiky, později probíhalo průmyslové dolování pro Josefa Hardtmutha na výrobu porcelánu a tužek. Těžba kaolinu probíhala až do r. 1986. Dodnes je důlní dílo zachováno.

Obec Borek zaznamenává v posledních letech velký rozmach. Z původních 350 obyvatel v r. 1954 má dnes již kolem 1250 a rozvíjí se v moderní obec 21.století. Od r. 1992 má Borek založenou základní a mateřskou školu, v r. 2003 byl otevřen nový sportovní areál a v r.2005 nový dům s 29 byty pro seniory. Vzhledem ke své poloze na jižním svahu Budějovické kotliny je obec vyhledávaným místem pro stavbu rodinných domů. Výhodou pro obyvatele je i trolejbusové spojení s městem České Budějovice. Návaznost na krajské město láká i podnikatele k výstavbě obchodních a průmyslových objektů.

Poloha obce láká k pěší turistice a cykloturistice. Konečná trolejbusová zastávka je na hranici lesního komplexu Mojský les, kde je dostatek tras jak pro pěší turistiku, tak cykloturistiku. Cyklostezkou je Borek propojen i se sítí cyklotras kolem Hluboké nad Vltavou a Českých Budějovic.


Kalendář akcí

Anketa

Novinky na úřední desce

Návrh závěrečného účtu svazku obcí Budějovicko - Sever za rok 2021

POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN

Sobota 28.5.2022


Svolání 17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o přerušení dodávky vody - 17.5.2022

Ulice U ŠKOLKY


Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kal.rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BOREK ZA ROK 2021 - NÁVRH

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Výroční zpráva za rok 2021 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb.

Nejdůležitější informace k pomoci občanům Ukrajiny

POMOC UKRAJINĚ !!

POMOC UKRAJINĚ !!


Jak správně vytápět

Finanční úřad - osvobození pozemků ostatních ploch od roku 2022 - změna

Poplatky v roce 2022

SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROKU 2022

OBEC BOREK


Upozornění vlastníkům (uživatelům) pozemků na potřebu ořezu

Schválený rozpočet příspěvkové organizace pro rok 2021

ZŠ A MŠ BOREK


SCHVÁLENÝ "ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BOREK ZA ROK 2020"

Schválení projektu k financování Sběrný dvůr Borek

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství


Střednědobý výhled na období 2021 - 2023

ZŠ a MŠ BOREK


STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE BOREK NA ROK 2020-2023

OBEC BOREK


Aktuality

Návrh závěrečného účtu svazku obcí Budějovicko - Sever za rok 2021
více
POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN
Sobota 28.5.2022
více
Zájezd - ZOO Dvůr Králové
více
Svolání 17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce Borek
2. 5. 2022
více
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kal.rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Oznámení o přerušení dodávky vody - 17.5.2022
Ulice U ŠKOLKY
více
Rozpočtové opatření č. 5/2022
více