Úřední deska
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstev obcí 23. a 24. září 2022
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Borek, o volbách do Zastupitelstva obce, které se konají dne 23. a 24. září 2022.
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Informace, seznam vytvořených volebních obvodů, počet členů zastupitelstva a počet potřebných podpisů na peticích v obci Borek.

Konané ve dnech 23. a 24. září 2022


Veřejná vyhláška - Změna č.9 ÚP Hosín
SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BOREK ZA ROK 2021

OBEC BOREK


Mažoretky TS Airai, z.s. Borek - DIPLOM
Schválený rozpočet příspěvkové organizace pro rok 2022

ZŠ a MŠ BOREK


Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
Pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií
Výroční zpráva za rok 2021 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb.
Nejdůležitější informace k pomoci občanům Ukrajiny
POMOC UKRAJINĚ !!

POMOC UKRAJINĚ !!


SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROKU 2022

OBEC BOREK


Upozornění vlastníkům (uživatelům) pozemků na potřebu ořezu
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství


Střednědobý výhled na období 2021 - 2023

ZŠ a MŠ BOREK


STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE BOREK NA ROK 2020-2023

OBEC BOREK


Úřední deska - archiv změn