Úřední deska
Domácí péče - nabídka
Svatoanenské fotbalové odpoledne
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Veřejná vyhláška - vydání změn č. 2 a č. 3 územního plánu Borek
Kontrola a čištění komínů
Milostivé léto
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 73/1 v obci a k.ú. obce Borek u Č.Budějovic
Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc.č. 73/1, v obci a k.ú. obce Borek u Č.Budějovic
Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole Borek
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodné úpravy provozu - Hosínská ul.
Oznámení o přerušení nebo omezení dodávky vody - Na Výsluní
Oslava Mezinárodního dne jógy
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Borek ze dne 7. a 8. 6. 2024
ČEVAK - porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024
SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2023 - OBEC BOREK
SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE PRO ROK 2024 - ZŠ a MŠ BOREK
Veřejná vyhláška - návrh změny č. 2 ÚP Borek
Veřejná vyhláška - návrh změny č. 3 ÚP Borek
Dotace - Nová zelená úsporám light
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 7.ČERVNA A 8.ČERVNA 2024
Sbírka pro JAJDU
Výroční zpráva za rok 2023 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Nařízení č.1/2024 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Plánované akce obce Borek r. 2024
Cvičení jógy - Adamov
Poplatky v roce 2024
SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROKU 2024

OBEC BOREK


STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE BOREK NA ROK 2024 - 2027
Úřední deska - archiv změn