Územní plán

Změna č.1 Územního plánu Borek - Úplné znění

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1-vzc-borek-uz1.dwg 138.9 Kb
1-vzc-borek-uz1.pdf 9142.2 Kb
1-vzc-borek-zm-1.dwg 585.7 Kb
1-vzc-borek-zm-1159792955.pdf 556.4 Kb
2-hv-borek-uz1.dwg 142.6 Kb
2-hv-borek-uz1.pdf 9344.7 Kb
2-hv-borek-zm-1.dwg 585.6 Kb
2-hv-borek-zm-1633835202.pdf 554.7 Kb
3-kv-borek-zm-1.dwg 588.4 Kb
3-kv-borek-zm-1450056382.pdf 1948.5 Kb
3-vps-borek-uz1.dwg 135.8 Kb
3-vps-borek-uz1.pdf 3696.4 Kb
4-kv-borek-uz1.dwg 139.3 Kb
4-kv-borek-uz1.pdf 4386 Kb
4-zpf-borek-zm-1.dwg 587.2 Kb
4-zpf-borek-zm-1695884795.pdf 558.2 Kb
borek-uplne-zneni-po-zm-1.doc 327.7 Kb
borek-uplne-zneni-po-zm-1.pdf 884 Kb
desky-borek-uz1.dwg 272.5 Kb
desky-borek-zm-1.bak 275.2 Kb
desky-borek-zm-1.dwg 275.6 Kb
hardcopy.log 7.6 Kb
plot.log 7.5 Kb
vyrok-a-oduvodneni-zm-1-up-borek.doc 314.4 Kb
vyrok-a-oduvodneni-zm-1-up-borek170906803.pdf 794.2 Kb

Aktuální územní plán obce Borek

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hlavni-vykres919016313.pdf 535.3 Kb
koordinacni-vykres562941147.pdf 590.8 Kb
textova-cast.pdf 638.1 Kb
vykres-sirsich-vztahu.pdf 2261.3 Kb

Změna číslo 2 územního plánu obce Borek v katastrálním území Borek u Českých Budějovic

Oznámení o vydání změny č. 2 ÚPO Borek - Přílohy: - Veřejná vyhláška v plném znění - Opatření obecné povahy,kterým se vydává změna č.2 ÚPO -
Grafické přílohy : - Hlavní výkres - Výkres základního členění - Koordinační výkres - Výkres VPS a asanací - Výkres záboru půdního fondu - Výkres širší vztahy

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
borek -Zm2-koordinační výkres.pdf Borek - Zm2 - Koordinační výkres 2259.5 Kb
Borek-N-Zm2-OOP.pdf Změna číslo 2 územního plánu obce Borek v katastrálním území Borek u Českých Budějovic 192.5 Kb
Borek-Zm2-Hlavní výkres.pdf Borek - Zm2 - Hlavní výkres 2128.1 Kb
Borek-Zm2-širšívztahy.jpg Borek - Zm2 - Širší vztahy 4709.2 Kb
Borek-Zm2-VPS.pdf Borek - Zm2 - VPS 2046.3 Kb
Borek-Zm2-základní-členění.pdf Borek - Zm2 - základní členění 2029.6 Kb
Borek-Zm2-ZPF.pdf Borek - Zm2 - ZPF 2069.8 Kb
Oznámení o vydání Borek.doc Změna číslo 2 územního plánu obce Borek v katastrálním území Borek u Českých Budějovic 55.3 Kb
veřejná vyhláška - vyvěšení OOP.DOC veřejná vyhláška - vyvěšení OOP 63.5 Kb

Platný uzemní plán z roku 2000

platný uzemní plán z roku 2000

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uzemni plan.jpg územní plán obce Borek 5707.5 Kb