Dům zvláštního určení

Dům zvláštního určení

Stavba označená jako "Chráněné byty v domě zvláštního určení" byla zahájena v červenci 2004 a dokončena v polovině roku 2006. Projekt čtyřpodlažní budovy s 29 byty byl financován obcí Borek za podpory státních dotací.

Základní informace

Dům zvláštního určeníDům s pečovatelskou službou

Adresa: Dlouhá 380, 373 67 Borek 
Počet bytů: 29 
Pečovatelskou službu zajišťuje Městská charita České Budějovice, Žižkova 12/309, České Budějovice, 370 01, 

Městská charita České Budějovice zajišťuje pečovatelské služby i pro občany obce Borek. Více informací nelazene na oficiálních stránkách společnosti.

Poskytované služby:

  • pomoc při zvládání běžných úkolů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 Zřizovatel

Obec Borek
Borek 66, 373 67 Borek, IČO 244 678