Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 26. zasedání ZO Borek

26.10.2016

Zápis z 26. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání: 26.10. 2016 od 19:00 hodin
Přítomni:        Novák, Horejš, Fučík , Průdek, Čermák, Klečka, Bíca, Heteša , Kadlčíková,
                          Mika,                       

Omluveni:      Kojan
Zapisovatel:   Novák
Ověřovatelé:  Průdek, MikaStarosta obce konstatoval, že ZO  je  usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 25. zasedání  ZO Borek ze dne  26.9.2016.Program zasedání zastupitelstva:
1/   Rozpočtová  opatření č. 31 – 34/2016
2/   Žádost o finanční dar „TJ Tennis Clubu Borek, Futsálu Borek, HC Borek“
3/   Žádost fi.Druid o odkoupení části pozemku 81/4 v k.ú. Borek
4/   Žádost společnosti HELVET GROUP a.s. o povolení provozování kulturních,
       společenských a zábavných akci, včetně loterií a sázkových her v obci Borek
5/   Zveřejnění záměru prodeje traktoru Belarus 422.1
6/   Různé


Hlasování:             10      pro     /                0   proti     /               0     zdržel se hlasováníBod 1/  Rozpočtová opatření č. 31 – 34/2016
Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům obce předán společně s pozvánkou na zasedání ZO.


Usnesení č. 132/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 31 – č. 34/2016. Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:              10     pro   /                   0   proti   /                0   zdržel se hlasováníBod 2/  Žádost o finanční dar „TJ Tennis Clubu Borek, TJ Borek Futsál Borek, HC Borek
Žádost o finanční dar na uhrazení provozních výdajů podaly tyto kluby a tělovýchovné jednoty:  Tennis club Borek – 15.000,-Kč, HC Borek – 10.000,-Kč, TJ Borek – oddíl futsálu – 25.000,-Kč. V minulých letech byl těmto klubům poskytnut finanční dar ve stejné  výši,  o který žádají i v letošním roce.


Usnesení č. 133/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo poskytnutí finančního daru pro Tennis club Borek  ve výši 20.000,- Kč , pro HC  Borek ve výši 20.000,-Kč, pro TJ Borek – oddíl futsalu ve výši 10.000,- Kč na uhrazení provozních výdajů.

Hlasování:                 10        pro    /              0  proti   /                0  zdržel se hlasováníBod 3/ Žádost fi. Druid o odkoupení části pozemku p.č. 81/4 v k.ú.Borek
Firma Druid prostřednictvím společnosti E.ON požádala o odkoupení části pozemku p.č. 81/4 v k.ú.Borek (4 x 5 m) pro stavbu nové trafostanice pro připojení firmy Druid. 


Usnesení č. 134/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo žádost fa. E.ON o odkoupení části pozemku p.č. 81/4 v k.ú.Borek pro  stavbu nové  trafostanice pro připojení firmy Druid a rozhodlo se zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 81/4 v k.ú.Borek.

Hlasování:                   10     pro  /                 0   proti  /               0 zdržel se hlasování


Bod 4/ Žádost společnosti HELVET GROUP a.s. o povolení provozování kulturních, společenských a zábavných akcí, včetně loterií a sázkových her v obci Borek.
Společnost HELVET GROUP a.s. zažádala o povolení k provozování loterií a sázkových her na adrese Pražská 286, Borek – bývalá prodejna vozů BMW (ACR).                                                   Na projednávání tohoto bodu se dostavili zástupci občanů Borku.


Usnesení č. 135/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo žádost společnosti HELWET GROUP a.s. o povolení provozování kulturních, společenských a zábavných akcí, včetně loterií a sázkových her v obci Borek. Zastupitelstvo obce Borek tuto žádost zamítlo.

Hlasování:                      7   pro   /                  0  proti  /               3  zdržel se hlasováníBod 5/   Zveřejnění záměru prodeje traktoru Belarus 422.1
Jedná se o prodej obecního traktoru Belarus 422.1 s čelním nakladačem s úzkoprofilovými pneumatikami  a čelní radlicí


Usnesení č. 136/2016
Zastupitelstvo obce Borek pověřuje starostu obce se  zveřejněním záměru prodat traktor Belarus 422.1 s čelním nakladačem, s úzkoprofilovými pneumatikami a čelní radlicí. Cena je stanovena na  147.000,- Kč za traktor Belarus a na  3.000,- Kč za čelní radlici k traktoru Belarus.

Hlasování:                    10    pro   /              0          proti   /                  0    zdržel se hlasování

Bod 6/  Různé
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu  5.11. 2016 v době od 8,00 do 14,00 hodin. Kontejnery na sběr budou přistaveny vedle bývalé prodejny potravin.Příští zastupitelstvo:   21.11.2016  od 19 : 00 hodin

Ověřovatelé:                        ……………………………………………          ………………………………………….


Starosta:                               ……………………………………………

 


Vyvěšeno – úřední deska:   3.11.2016           Sejmuto: …………………………
Vyvěšeno – elektronicky:    3.11.2016          Sejmuto: ………………………… 

Aktuality

Opatření obecné povahy -VV
Uzavírka silnice I/3 - Ševětín - Borek
více
Rozpočtové opatření
číslo 11/2018
více
Zápis ze 46. zasedání ZO Borek
20.6.2018
více
Oznámení
Uzavírka silnice I/3
více
Zóna obchodu a služeb
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Pozvánka na fotbalový turnaj mužů
Sobota 28. července 2018
více
Reakce Obce Borek a Obce Úsilné
"ZÓNY OBCHODU A SLUŽEB HRDĚJOVICE"
více
Ukončení EIA - Zóna obchodu a služeb Hrdějovice
více
Rozpočtové opatření
Číslo 10/2018
více
Oznámení o přerušení dodávky el.energie
U školy - 10.7.2018
více
Zápis ze 45. zasedání ZO Borek
23.5.2018
více
ÚS-lokalita 09 Borek
více
GDPR pověřenec obce Borek
více
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BOREK ZA ROK 2017
OBEC BOREK
více
Schválený rozpočet příspěvkové organizace 2018
ZŠ a MŠ BOREK
více
Zápis ze 44. zasedání ZO Borek
25.4.2018
více
Zápis ze 43.zasedání ZO Borek
11.4.2018
více
Rozpočtové opatření
č.9/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 8/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 7/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 6/2018
více
Zápis ze 42. zasedání ZO Borek
19.3.2018
více
Třídění odpadů - Borek - Informace
Plánovací kalendář 2018
více
Zápis ze 41. zasedání ZO Borek - 26.2.2018
26-2-2018
více
Rozpočtové opatření
číslo 5/2018
více
Rozpočtová opatření
č. 1/2018 - 4/2018
více
Zápis ze 40. zasedání ZO Borek - 24.1.2018
24.1.2018
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2018 pro obec Borek
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2018
kultura, sport, zábava
více
Rozpočtová opatření
49/2017 - 58/2017
více
Zápis z 39.zasedání ZO Borek - 18.12.2017
18.12.2017
více
Informace k dani z nemovitých věcí - r.2018
více
SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2018
OBEC BOREK
více
Zápis z 38. zasedání ZO Borek
29.11.2017
více
ROZPOČTOVÝ VÝHLED obce Borek na rok 2018 - 2019
OBEC BOREK
více
Zápis z 37. zasedání ZO Borek
30.10.2017
více
Kruhový trénink na Borku každou středu od 19 hod.
Přijď posunout své hranice na kruhový trénink. Kvalita zaručena certifikovanými trenéry Emilem a Martinem. Více informací naleznete v pozvánce.
více
Zápis z 36. zasedání ZO Borek
30.8.2017
více
Aktuální územní plán obce Borek
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?