Úřední deska

Poplatky za svoz odpadu a ze psů

Termín pro zaplacení poplatků - 1. - 31. března 2021.
Poplatky můžete zaplatit na úřadě v úřední hodiny, nebo na účet obce: 11724231/0100 KB. (po té si musíte na úřadě vyzvednout známku na oznečení popelnice).
Sazby poplatků zůstavají nezměněné. Pro bližší informace můžete zavolat na tel. 387225093.