Dotační projekty

Projekt Systém odděleného sběru pro obec Borek

Žadatel: obec Borek
název projektu: Systém odděleného sběru pro obec Borek
číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009645
popis projektu: Předmětem projektu je pořízení dodávek kontejnerů a nádob na svoz papíru, skla, BRKO a objemového odpadu.

celkové zdroje: 1 136 190,00 Kč
celkové způsobilé výdaje -  
1 043 262,00 Kč
příspěvek Unie –
886 772,70

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí

Evropská unie