Aktuality

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA BORKU
Neděle - 5.1.2020

Svolání 25.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
12.prosince 2019

Pozvánka na pohádku

Návrh opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška
Zřízení ochranného pásma leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Č.Budějovice

Veřejná vyhláška - společné rozhodnutí - územní rozhodnutí a odstranění stavby
E.ON Distribuce

Opatření obecné povahy č.1/2015
Udělení vyjímky k lovu bobra evropského

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Hosínská ulice

Návrh rozpočtu 2020
ZŠ a MŠ BOREK

Zápis z 11.zasedání ZO Borek
4.11.2019

Rozpočtové opatření
číslo 11/2019

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

Zápis z 10. zasedání ZO Borek
16.9.2019

Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním

Rozpočtové opatření
číslo 10/2019

Rozpočtové opatření
číslo 9/2019

Rozpočtové opatření
číslo 8/2019

Projekt Systém odděleného sběru pro obec Borek

Rozpočtové opatření
číslo 7/2019

Zápis z 9. zasedání ZO Borek
26.6.2019

Rozpočtové opatření
číslo 6/2019

Rozpočtové opatření
číslo 5/2019

Zápis z 8. zasedání ZO Borek
20.5.2019

Zápis ze 7. zasedání ZO Borek
24.4.2019

Rozpočtové opatření
číslo 4/2019

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BOREK ZA ROK 2018

Uzavírka Mánesovy ulice

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2019
ZŠ a MŠ BOREK

Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška

Zápis z 6. zasedání ZO Borek
25.3.2019

Rozpočtové opatření
číslo 3/2019

Svolání zastupitelstva - program
Pondělí 25.3.2019

Zájezd - MORAVSKÝ KRAS
25.5.2019

Zápis z 5. zasedání ZO Borek
27.2.2019

Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2019 pro obec Borek

Rozpočtové opatření
číslo 2/2019

Rozpočtové opatření
číslo 1/2019

Zápis ze 4. zasedání ZO Borek
21.ledna 2019

Bad Fussing
6.4.2019

Plánovací kalendář pro Obec Borek

Výpujční řád obecní knihovny Borek

SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROKU 2019
OBEC BOREK

Skladovací a výrobní zóny Hrdějovice

Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2019 pro obec Borek

Zápis z 3.zasedání ZO Borek
12.12.2018

Zápis z 2. zasedání ZO 19.11.2018

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Borek
31.10.2018

Zápis ze 47. zasedání ZO Borek
12.9.2018

Muzikál Sestra v akci
Termín: 28.9. Více informací v přiloženém letáčku

Bad Fussing a Borecká drakiáda
Více informací v příloze.

Volební komise

Zápis ze 46. zasedání ZO Borek
20.6.2018

Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek

Zápis ze 45. zasedání ZO Borek
23.5.2018

ÚS-lokalita 09 Borek

GDPR pověřenec obce Borek

Schválený rozpočet příspěvkové organizace 2018
ZŠ a MŠ BOREK

Zápis ze 44. zasedání ZO Borek
25.4.2018

Zápis ze 43.zasedání ZO Borek
11.4.2018

Zápis ze 42. zasedání ZO Borek
19.3.2018

Zápis ze 41. zasedání ZO Borek - 26.2.2018
26-2-2018

Zápis ze 40. zasedání ZO Borek - 24.1.2018
24.1.2018

ROZPOČTOVÝ VÝHLED obce Borek na rok 2018 - 2019
OBEC BOREK

Aktuální územní plán obce Borek

Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.

Provozní doba nové tělocvičny na Borku