Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 27.zasedání ZO Borek

28.11.2016

Zápis z 27. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání: 28.11. 2016 od 19:00 hodin
Přítomni:        Novák,  Kojan, Čermák, Kadlčíková, Heteša,  Mika,  Horejš, Průdek, Klečka, Bíca
Omluveni:      Fučík
Zapisovatel:   Čermák
Ověřovatelé:  Kojan, PrůdekStarosta obce konstatoval, že ZO  je  usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 26. zasedání  ZO Borek ze dne  26.10.2016.

 

Program zasedání zastupitelstva:
1/ Obecně závazná  vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných
     her
2/  Rozpočtová opatření  č. 35 – č.39/2016
3/  Projednání návrhu rozpočtu  na rok 2017
4/  Zpráva finančního výboru
5/  Pověření starosty  obce ke schvalování rozpočtových opatření
6/  Různé

Hlasování:    10 pro  /    0  proti   /   0  zdržel se hlasováníBod 1/  Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

Usnesení č. 137/2016 
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.

Hlasování:     8 pro   /   0  proti   /  2  zdržel se hlasováníBod 2/  Rozpočtová opatření č. 35 – 39/2016
Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům obce předán společně s pozvánkou na dnešní zasedání.Usnesení č. 138/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 35 – č. 39/2016. Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.


Hlasování:    11  pro   /    0   proti  /   0  zdržel se hlasováníBod 3/  Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017
Účetní OÚ paní Říhová seznámila zastupitele s jednotlivými položkami rozpočtu na rok 2017. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce v předstihu před schválením v souladu se zákonem o obcích. Zastupitelstvo obce Borek bere na vědomí návrh rozpočtu obce Borek na rok 2017.Bod 4/ Zpráva finančního výboru
Zprávu finančního výboru, která se týkala kontroly účetních dokladů,  představil předseda finančního výboru Ing. Martin Horejš.
Zastupitelstvo obce Borek vzalo zprávu finančního výboru na vědomí.Bod 5/  Pověření starosty obce k přijímání rozpočtových opatření
Vzhledem k nutnosti přijímat rozpočtová opatření rychleji, tak abychom vyhověli kontrolám z Krajského úřadu, navrhuji pověřit starostu obce k přijímání rozpočtových opatření dle následujícího usnesení.


Usnesení č. 139/2016
Zastupitelstvo obce Borek pověřuje starostu obce ke schvalování rozpočtových opatření takto:
- rozpočtová opatření, která navyšují příjmy
- rozpočtová opatření která navyšují výdaje do výše 200.000,-Kč
- DPH obce Borek


Hlasování:        10   pro    /     0  proti    /       0   zdržel se hlasováníBod 6/  Různé
Žádost nově vznikajícího oddílu stolního tenisu.


Příští zastupitelstvo:    19.12.2016 od 19 : 00 hodin    Ověřovatelé:                        ……………………………………………          ………………………………………….


Starosta:                               ……………………………………………

 


Vyvěšeno – úřední deska:               Sejmuto: …………………………
Vyvěšeno – elektronicky:                Sejmuto: …………………………

 

 


 

Aktuality

Rozpočtová opatření
č. 18/2017 a 19/2017
více
Pozvánka do letního kina Borek
více
Pozvánka na fotbal
více
Nabídka zubní ordinace
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Cyklo výlet Chiemsee
2.9.2017
více
Cyklovýlet - Chiemské jezero - 2.9.2017
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Oznámení - kompostéry
více
Rozpočtová opatření
číslo 16, 17
více
Rozpočtová opatření
číslo 13, 14, 15
více
Rozpočtové opatření
č. 11
více
Rozpočtové opatření
č. 12
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení výběru dodavatele
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek
více
Rozpočtové opatření
č. 10/2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Rozpočtová opatření
č. 5 - 9
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
POZOR ZMĚNA - BAD FUSSING
BAD FUSSING 8.4.2017 - KOUPÁNÍ SPOJENÉ S NÁKUPEM V REALU a ALDY ODJEZD UŽ V 6 HODIN OD OÚ BOREK
více
Rozpočtové změny roku 2017
více
Schválený rozpočet roku 2017
více
Rozpočtový výhled obce Borek na rok 2016 - 2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Obec Borek - Dopravní podnik
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 4/2017, 3/2017/S
více
Zábavní park MIRAKULUM
24.6.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Pes Baskertvilský, Noc na Karlštejně, Bad Fusing, ZOO Plzeň
Seznam nejbližších výletů a akcí pořádaných obcí Borek.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 1/2017 a 2/2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 44/2016
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2017
kultura, sport, zábava
více
Informace k dani z nemovitých věcí
Na zdaňovací období roku 2017 pro obec BOREK
více
Rozpočtová opatření
Číslo: 40 - č.43
více
Rozpočtová opatření
číslo: 35 - č.39
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Tělocvična
Přijďte si zahrát ping-pong nebo badminton...
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 31/2016 - 34/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 27/2016 - 30/2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 22/2016 - 26/2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 16-21/2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 13/2016 - 15/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 8/2016 - 12/2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 6/2016 a 7/2016
více
Rozpočtová opatření
Číslo 3/2016 - č. 5/2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Rozpočtová opatření
Číslo 1/2016 a 2/2016
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Zápis z 15.jednání ZO Borek
21.12.2015
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?