Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 27.zasedání ZO Borek

28.11.2016

Zápis z 27. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání: 28.11. 2016 od 19:00 hodin
Přítomni:        Novák,  Kojan, Čermák, Kadlčíková, Heteša,  Mika,  Horejš, Průdek, Klečka, Bíca
Omluveni:      Fučík
Zapisovatel:   Čermák
Ověřovatelé:  Kojan, PrůdekStarosta obce konstatoval, že ZO  je  usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 26. zasedání  ZO Borek ze dne  26.10.2016.

 

Program zasedání zastupitelstva:
1/ Obecně závazná  vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných
     her
2/  Rozpočtová opatření  č. 35 – č.39/2016
3/  Projednání návrhu rozpočtu  na rok 2017
4/  Zpráva finančního výboru
5/  Pověření starosty  obce ke schvalování rozpočtových opatření
6/  Různé

Hlasování:    10 pro  /    0  proti   /   0  zdržel se hlasováníBod 1/  Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

Usnesení č. 137/2016 
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.

Hlasování:     8 pro   /   0  proti   /  2  zdržel se hlasováníBod 2/  Rozpočtová opatření č. 35 – 39/2016
Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům obce předán společně s pozvánkou na dnešní zasedání.Usnesení č. 138/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 35 – č. 39/2016. Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.


Hlasování:    11  pro   /    0   proti  /   0  zdržel se hlasováníBod 3/  Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017
Účetní OÚ paní Říhová seznámila zastupitele s jednotlivými položkami rozpočtu na rok 2017. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce v předstihu před schválením v souladu se zákonem o obcích. Zastupitelstvo obce Borek bere na vědomí návrh rozpočtu obce Borek na rok 2017.Bod 4/ Zpráva finančního výboru
Zprávu finančního výboru, která se týkala kontroly účetních dokladů,  představil předseda finančního výboru Ing. Martin Horejš.
Zastupitelstvo obce Borek vzalo zprávu finančního výboru na vědomí.Bod 5/  Pověření starosty obce k přijímání rozpočtových opatření
Vzhledem k nutnosti přijímat rozpočtová opatření rychleji, tak abychom vyhověli kontrolám z Krajského úřadu, navrhuji pověřit starostu obce k přijímání rozpočtových opatření dle následujícího usnesení.


Usnesení č. 139/2016
Zastupitelstvo obce Borek pověřuje starostu obce ke schvalování rozpočtových opatření takto:
- rozpočtová opatření, která navyšují příjmy
- rozpočtová opatření která navyšují výdaje do výše 200.000,-Kč
- DPH obce Borek


Hlasování:        10   pro    /     0  proti    /       0   zdržel se hlasováníBod 6/  Různé
Žádost nově vznikajícího oddílu stolního tenisu.


Příští zastupitelstvo:    19.12.2016 od 19 : 00 hodin    Ověřovatelé:                        ……………………………………………          ………………………………………….


Starosta:                               ……………………………………………

 


Vyvěšeno – úřední deska:               Sejmuto: …………………………
Vyvěšeno – elektronicky:                Sejmuto: …………………………

 

 


 

Aktuality

Volba prezidenta ČR - 2 kolo
26. a 27. ledna 2018 v obci Borek
více
Program ZO Borek
24.1.2018
více
Dachstein West - Gossau
Jednodenní lyžařský zájezd Dachstein West - Gossau
více
Žolíkový turnaj
více
SPORTOVNÍ PLES
více
Výsledek volby prezidenta ČR v obci Borek
více
Rozpočtová opatření
49/2017 - 58/2017
více
Výzva k vyjádření k doplněnému odvolání a seznámení s postupem - Veřejná vyhláška
více
Zápis z 39.zasedání ZO Borek - 18.12.2017
18.12.2017
více
Informace k dani z nemovitých věcí - r.2018
více
SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2018
OBEC BOREK
více
Zápis do 1.třídy pro šk.rok 2018/2019 ZŠ a MŠ Borek
více
Zápis z 38. zasedání ZO Borek
29.11.2017
více
ROZPOČTOVÝ VÝHLED obce Borek na rok 2018 - 2019
OBEC BOREK
více
Volby prezidenta České Republiky
více
Zápis z 37. zasedání ZO Borek
30.10.2017
více
Upozornění na potřebu ořezu dřevin - E.ON
více
Kruhový trénink na Borku každou středu od 19 hod.
Přijď posunout své hranice na kruhový trénink. Kvalita zaručena certifikovanými trenéry Emilem a Martinem. Více informací naleznete v pozvánce.
více
Návrh opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška
více
Zápis z 36. zasedání ZO Borek
30.8.2017
více
Aktuální územní plán obce Borek
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Závěrečný účet za rok 2016 - OBEC BOREK
více
Závěrečný účet za r.2016 - SVAZEK OBCÍ BUDĚJOVICKO-SEVER
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení výběru dodavatele
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Obec Borek - Dopravní podnik
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?