Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 27.zasedání ZO Borek

28.11.2016

Zápis z 27. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání: 28.11. 2016 od 19:00 hodin
Přítomni:        Novák,  Kojan, Čermák, Kadlčíková, Heteša,  Mika,  Horejš, Průdek, Klečka, Bíca
Omluveni:      Fučík
Zapisovatel:   Čermák
Ověřovatelé:  Kojan, PrůdekStarosta obce konstatoval, že ZO  je  usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 26. zasedání  ZO Borek ze dne  26.10.2016.

 

Program zasedání zastupitelstva:
1/ Obecně závazná  vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných
     her
2/  Rozpočtová opatření  č. 35 – č.39/2016
3/  Projednání návrhu rozpočtu  na rok 2017
4/  Zpráva finančního výboru
5/  Pověření starosty  obce ke schvalování rozpočtových opatření
6/  Různé

Hlasování:    10 pro  /    0  proti   /   0  zdržel se hlasováníBod 1/  Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

Usnesení č. 137/2016 
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.

Hlasování:     8 pro   /   0  proti   /  2  zdržel se hlasováníBod 2/  Rozpočtová opatření č. 35 – 39/2016
Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům obce předán společně s pozvánkou na dnešní zasedání.Usnesení č. 138/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 35 – č. 39/2016. Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.


Hlasování:    11  pro   /    0   proti  /   0  zdržel se hlasováníBod 3/  Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017
Účetní OÚ paní Říhová seznámila zastupitele s jednotlivými položkami rozpočtu na rok 2017. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce v předstihu před schválením v souladu se zákonem o obcích. Zastupitelstvo obce Borek bere na vědomí návrh rozpočtu obce Borek na rok 2017.Bod 4/ Zpráva finančního výboru
Zprávu finančního výboru, která se týkala kontroly účetních dokladů,  představil předseda finančního výboru Ing. Martin Horejš.
Zastupitelstvo obce Borek vzalo zprávu finančního výboru na vědomí.Bod 5/  Pověření starosty obce k přijímání rozpočtových opatření
Vzhledem k nutnosti přijímat rozpočtová opatření rychleji, tak abychom vyhověli kontrolám z Krajského úřadu, navrhuji pověřit starostu obce k přijímání rozpočtových opatření dle následujícího usnesení.


Usnesení č. 139/2016
Zastupitelstvo obce Borek pověřuje starostu obce ke schvalování rozpočtových opatření takto:
- rozpočtová opatření, která navyšují příjmy
- rozpočtová opatření která navyšují výdaje do výše 200.000,-Kč
- DPH obce Borek


Hlasování:        10   pro    /     0  proti    /       0   zdržel se hlasováníBod 6/  Různé
Žádost nově vznikajícího oddílu stolního tenisu.


Příští zastupitelstvo:    19.12.2016 od 19 : 00 hodin    Ověřovatelé:                        ……………………………………………          ………………………………………….


Starosta:                               ……………………………………………

 


Vyvěšeno – úřední deska:               Sejmuto: …………………………
Vyvěšeno – elektronicky:                Sejmuto: …………………………

 

 


 

Aktuality

Program zasedání ZO Borek
30.10.2017
více
Oznámení o konání 9.zasedání Zastupitelstva Jihočského kraje
více
Nařízení obce č.5/2017
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č.7 ÚPO Hosín
Veřejná vyhláška
více
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 20. a 21.října 2017
Volební okrsek č.1 v obci Borek
více
Změna provozu ve sběrném dvoře
více
Pozvánka na cvičení - JÓGA
více
Upozornění na potřebu ořezu dřevin - E.ON
více
Stanovení přechodné úpravy provozu - úprava křižovatky
Veřejná vyhláška
více
Výzva-vyjádření k podanému odvolání
Veřejná vyhláška - Bytový dům Arborea II
více
Stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikacích Borek - Úsilné D3
Veřejná vyhláška
více
Sběr druhotných surovin
více
Oznámení o pokračování řízení o ÚP Libníč
Veřejná vyhláška
více
Kruhový trénink na Borku každou středu od 19 hod.
Přijď posunout své hranice na kruhový trénink. Kvalita zaručena certifikovanými trenéry Emilem a Martinem. Více informací naleznete v pozvánce.
více
Bad Fussing a Drakiáda
více
Návrh opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška
více
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Konané 20. a 21. října 2017
více
Zápis z 36. zasedání ZO Borek
30.8.2017
více
Prodej kuřic
více
Aktuální územní plán obce Borek
více
POZOR!!! ZMĚNA TERMÍNU Cyklo výlet Chiemsee
více
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
více
Rozpočtová opatření
č. 18/2017 a 19/2017
více
Pozvánka na fotbal
více
Nabídka zubní ordinace
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Oznámení - kompostéry
více
Rozpočtová opatření
číslo 16, 17
více
Rozpočtová opatření
číslo 13, 14, 15
více
Rozpočtové opatření
č. 11
více
Rozpočtové opatření
č. 12
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení výběru dodavatele
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek
více
Rozpočtové opatření
č. 10/2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Rozpočtová opatření
č. 5 - 9
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
POZOR ZMĚNA - BAD FUSSING
BAD FUSSING 8.4.2017 - KOUPÁNÍ SPOJENÉ S NÁKUPEM V REALU a ALDY ODJEZD UŽ V 6 HODIN OD OÚ BOREK
více
Rozpočtové změny roku 2017
více
Schválený rozpočet roku 2017
více
Rozpočtový výhled obce Borek na rok 2016 - 2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Obec Borek - Dopravní podnik
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 4/2017, 3/2017/S
více
Zábavní park MIRAKULUM
24.6.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Pes Baskertvilský, Noc na Karlštejně, Bad Fusing, ZOO Plzeň
Seznam nejbližších výletů a akcí pořádaných obcí Borek.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 1/2017 a 2/2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 44/2016
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2017
kultura, sport, zábava
více
Informace k dani z nemovitých věcí
Na zdaňovací období roku 2017 pro obec BOREK
více
Rozpočtová opatření
Číslo: 40 - č.43
více
Rozpočtová opatření
číslo: 35 - č.39
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Tělocvična
Přijďte si zahrát ping-pong nebo badminton...
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 31/2016 - 34/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 27/2016 - 30/2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 22/2016 - 26/2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 16-21/2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 13/2016 - 15/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 8/2016 - 12/2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 6/2016 a 7/2016
více
Rozpočtová opatření
Číslo 3/2016 - č. 5/2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Rozpočtová opatření
Číslo 1/2016 a 2/2016
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Zápis z 15.jednání ZO Borek
21.12.2015
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?