Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 26. zasedání ZO Borek

26.10.2016

Zápis z 26. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání: 26.10. 2016 od 19:00 hodin
Přítomni:        Novák, Horejš, Fučík , Průdek, Čermák, Klečka, Bíca, Heteša , Kadlčíková,
                          Mika,                       

Omluveni:      Kojan
Zapisovatel:   Novák
Ověřovatelé:  Průdek, MikaStarosta obce konstatoval, že ZO  je  usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 25. zasedání  ZO Borek ze dne  26.9.2016.Program zasedání zastupitelstva:
1/   Rozpočtová  opatření č. 31 – 34/2016
2/   Žádost o finanční dar „TJ Tennis Clubu Borek, Futsálu Borek, HC Borek“
3/   Žádost fi.Druid o odkoupení části pozemku 81/4 v k.ú. Borek
4/   Žádost společnosti HELVET GROUP a.s. o povolení provozování kulturních,
       společenských a zábavných akci, včetně loterií a sázkových her v obci Borek
5/   Zveřejnění záměru prodeje traktoru Belarus 422.1
6/   Různé


Hlasování:             10      pro     /                0   proti     /               0     zdržel se hlasováníBod 1/  Rozpočtová opatření č. 31 – 34/2016
Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům obce předán společně s pozvánkou na zasedání ZO.


Usnesení č. 132/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 31 – č. 34/2016. Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:              10     pro   /                   0   proti   /                0   zdržel se hlasováníBod 2/  Žádost o finanční dar „TJ Tennis Clubu Borek, TJ Borek Futsál Borek, HC Borek
Žádost o finanční dar na uhrazení provozních výdajů podaly tyto kluby a tělovýchovné jednoty:  Tennis club Borek – 15.000,-Kč, HC Borek – 10.000,-Kč, TJ Borek – oddíl futsálu – 25.000,-Kč. V minulých letech byl těmto klubům poskytnut finanční dar ve stejné  výši,  o který žádají i v letošním roce.


Usnesení č. 133/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo poskytnutí finančního daru pro Tennis club Borek  ve výši 20.000,- Kč , pro HC  Borek ve výši 20.000,-Kč, pro TJ Borek – oddíl futsalu ve výši 10.000,- Kč na uhrazení provozních výdajů.

Hlasování:                 10        pro    /              0  proti   /                0  zdržel se hlasováníBod 3/ Žádost fi. Druid o odkoupení části pozemku p.č. 81/4 v k.ú.Borek
Firma Druid prostřednictvím společnosti E.ON požádala o odkoupení části pozemku p.č. 81/4 v k.ú.Borek (4 x 5 m) pro stavbu nové trafostanice pro připojení firmy Druid. 


Usnesení č. 134/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo žádost fa. E.ON o odkoupení části pozemku p.č. 81/4 v k.ú.Borek pro  stavbu nové  trafostanice pro připojení firmy Druid a rozhodlo se zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 81/4 v k.ú.Borek.

Hlasování:                   10     pro  /                 0   proti  /               0 zdržel se hlasování


Bod 4/ Žádost společnosti HELVET GROUP a.s. o povolení provozování kulturních, společenských a zábavných akcí, včetně loterií a sázkových her v obci Borek.
Společnost HELVET GROUP a.s. zažádala o povolení k provozování loterií a sázkových her na adrese Pražská 286, Borek – bývalá prodejna vozů BMW (ACR).                                                   Na projednávání tohoto bodu se dostavili zástupci občanů Borku.


Usnesení č. 135/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo žádost společnosti HELWET GROUP a.s. o povolení provozování kulturních, společenských a zábavných akcí, včetně loterií a sázkových her v obci Borek. Zastupitelstvo obce Borek tuto žádost zamítlo.

Hlasování:                      7   pro   /                  0  proti  /               3  zdržel se hlasováníBod 5/   Zveřejnění záměru prodeje traktoru Belarus 422.1
Jedná se o prodej obecního traktoru Belarus 422.1 s čelním nakladačem s úzkoprofilovými pneumatikami  a čelní radlicí


Usnesení č. 136/2016
Zastupitelstvo obce Borek pověřuje starostu obce se  zveřejněním záměru prodat traktor Belarus 422.1 s čelním nakladačem, s úzkoprofilovými pneumatikami a čelní radlicí. Cena je stanovena na  147.000,- Kč za traktor Belarus a na  3.000,- Kč za čelní radlici k traktoru Belarus.

Hlasování:                    10    pro   /              0          proti   /                  0    zdržel se hlasování

Bod 6/  Různé
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu  5.11. 2016 v době od 8,00 do 14,00 hodin. Kontejnery na sběr budou přistaveny vedle bývalé prodejny potravin.Příští zastupitelstvo:   21.11.2016  od 19 : 00 hodin

Ověřovatelé:                        ……………………………………………          ………………………………………….


Starosta:                               ……………………………………………

 


Vyvěšeno – úřední deska:   3.11.2016           Sejmuto: …………………………
Vyvěšeno – elektronicky:    3.11.2016          Sejmuto: ………………………… 

Aktuality

Program zasedání ZO Borek
30.10.2017
více
Oznámení o konání 9.zasedání Zastupitelstva Jihočského kraje
více
Nařízení obce č.5/2017
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č.7 ÚPO Hosín
Veřejná vyhláška
více
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 20. a 21.října 2017
Volební okrsek č.1 v obci Borek
více
Změna provozu ve sběrném dvoře
více
Pozvánka na cvičení - JÓGA
více
Upozornění na potřebu ořezu dřevin - E.ON
více
Stanovení přechodné úpravy provozu - úprava křižovatky
Veřejná vyhláška
více
Výzva-vyjádření k podanému odvolání
Veřejná vyhláška - Bytový dům Arborea II
více
Stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikacích Borek - Úsilné D3
Veřejná vyhláška
více
Sběr druhotných surovin
více
Oznámení o pokračování řízení o ÚP Libníč
Veřejná vyhláška
více
Kruhový trénink na Borku každou středu od 19 hod.
Přijď posunout své hranice na kruhový trénink. Kvalita zaručena certifikovanými trenéry Emilem a Martinem. Více informací naleznete v pozvánce.
více
Bad Fussing a Drakiáda
více
Návrh opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška
více
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Konané 20. a 21. října 2017
více
Zápis z 36. zasedání ZO Borek
30.8.2017
více
Prodej kuřic
více
Aktuální územní plán obce Borek
více
POZOR!!! ZMĚNA TERMÍNU Cyklo výlet Chiemsee
více
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
více
Rozpočtová opatření
č. 18/2017 a 19/2017
více
Pozvánka na fotbal
více
Nabídka zubní ordinace
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Oznámení - kompostéry
více
Rozpočtová opatření
číslo 16, 17
více
Rozpočtová opatření
číslo 13, 14, 15
více
Rozpočtové opatření
č. 11
více
Rozpočtové opatření
č. 12
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení výběru dodavatele
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek
více
Rozpočtové opatření
č. 10/2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Rozpočtová opatření
č. 5 - 9
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
POZOR ZMĚNA - BAD FUSSING
BAD FUSSING 8.4.2017 - KOUPÁNÍ SPOJENÉ S NÁKUPEM V REALU a ALDY ODJEZD UŽ V 6 HODIN OD OÚ BOREK
více
Rozpočtové změny roku 2017
více
Schválený rozpočet roku 2017
více
Rozpočtový výhled obce Borek na rok 2016 - 2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Obec Borek - Dopravní podnik
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 4/2017, 3/2017/S
více
Zábavní park MIRAKULUM
24.6.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Pes Baskertvilský, Noc na Karlštejně, Bad Fusing, ZOO Plzeň
Seznam nejbližších výletů a akcí pořádaných obcí Borek.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 1/2017 a 2/2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 44/2016
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2017
kultura, sport, zábava
více
Informace k dani z nemovitých věcí
Na zdaňovací období roku 2017 pro obec BOREK
více
Rozpočtová opatření
Číslo: 40 - č.43
více
Rozpočtová opatření
číslo: 35 - č.39
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Tělocvična
Přijďte si zahrát ping-pong nebo badminton...
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 31/2016 - 34/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 27/2016 - 30/2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 22/2016 - 26/2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 16-21/2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 13/2016 - 15/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 8/2016 - 12/2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 6/2016 a 7/2016
více
Rozpočtová opatření
Číslo 3/2016 - č. 5/2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Rozpočtová opatření
Číslo 1/2016 a 2/2016
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Zápis z 15.jednání ZO Borek
21.12.2015
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?