Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 26. zasedání ZO Borek

26.10.2016

Zápis z 26. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání: 26.10. 2016 od 19:00 hodin
Přítomni:        Novák, Horejš, Fučík , Průdek, Čermák, Klečka, Bíca, Heteša , Kadlčíková,
                          Mika,                       

Omluveni:      Kojan
Zapisovatel:   Novák
Ověřovatelé:  Průdek, MikaStarosta obce konstatoval, že ZO  je  usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 25. zasedání  ZO Borek ze dne  26.9.2016.Program zasedání zastupitelstva:
1/   Rozpočtová  opatření č. 31 – 34/2016
2/   Žádost o finanční dar „TJ Tennis Clubu Borek, Futsálu Borek, HC Borek“
3/   Žádost fi.Druid o odkoupení části pozemku 81/4 v k.ú. Borek
4/   Žádost společnosti HELVET GROUP a.s. o povolení provozování kulturních,
       společenských a zábavných akci, včetně loterií a sázkových her v obci Borek
5/   Zveřejnění záměru prodeje traktoru Belarus 422.1
6/   Různé


Hlasování:             10      pro     /                0   proti     /               0     zdržel se hlasováníBod 1/  Rozpočtová opatření č. 31 – 34/2016
Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům obce předán společně s pozvánkou na zasedání ZO.


Usnesení č. 132/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 31 – č. 34/2016. Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:              10     pro   /                   0   proti   /                0   zdržel se hlasováníBod 2/  Žádost o finanční dar „TJ Tennis Clubu Borek, TJ Borek Futsál Borek, HC Borek
Žádost o finanční dar na uhrazení provozních výdajů podaly tyto kluby a tělovýchovné jednoty:  Tennis club Borek – 15.000,-Kč, HC Borek – 10.000,-Kč, TJ Borek – oddíl futsálu – 25.000,-Kč. V minulých letech byl těmto klubům poskytnut finanční dar ve stejné  výši,  o který žádají i v letošním roce.


Usnesení č. 133/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo poskytnutí finančního daru pro Tennis club Borek  ve výši 20.000,- Kč , pro HC  Borek ve výši 20.000,-Kč, pro TJ Borek – oddíl futsalu ve výši 10.000,- Kč na uhrazení provozních výdajů.

Hlasování:                 10        pro    /              0  proti   /                0  zdržel se hlasováníBod 3/ Žádost fi. Druid o odkoupení části pozemku p.č. 81/4 v k.ú.Borek
Firma Druid prostřednictvím společnosti E.ON požádala o odkoupení části pozemku p.č. 81/4 v k.ú.Borek (4 x 5 m) pro stavbu nové trafostanice pro připojení firmy Druid. 


Usnesení č. 134/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo žádost fa. E.ON o odkoupení části pozemku p.č. 81/4 v k.ú.Borek pro  stavbu nové  trafostanice pro připojení firmy Druid a rozhodlo se zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 81/4 v k.ú.Borek.

Hlasování:                   10     pro  /                 0   proti  /               0 zdržel se hlasování


Bod 4/ Žádost společnosti HELVET GROUP a.s. o povolení provozování kulturních, společenských a zábavných akcí, včetně loterií a sázkových her v obci Borek.
Společnost HELVET GROUP a.s. zažádala o povolení k provozování loterií a sázkových her na adrese Pražská 286, Borek – bývalá prodejna vozů BMW (ACR).                                                   Na projednávání tohoto bodu se dostavili zástupci občanů Borku.


Usnesení č. 135/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo žádost společnosti HELWET GROUP a.s. o povolení provozování kulturních, společenských a zábavných akcí, včetně loterií a sázkových her v obci Borek. Zastupitelstvo obce Borek tuto žádost zamítlo.

Hlasování:                      7   pro   /                  0  proti  /               3  zdržel se hlasováníBod 5/   Zveřejnění záměru prodeje traktoru Belarus 422.1
Jedná se o prodej obecního traktoru Belarus 422.1 s čelním nakladačem s úzkoprofilovými pneumatikami  a čelní radlicí


Usnesení č. 136/2016
Zastupitelstvo obce Borek pověřuje starostu obce se  zveřejněním záměru prodat traktor Belarus 422.1 s čelním nakladačem, s úzkoprofilovými pneumatikami a čelní radlicí. Cena je stanovena na  147.000,- Kč za traktor Belarus a na  3.000,- Kč za čelní radlici k traktoru Belarus.

Hlasování:                    10    pro   /              0          proti   /                  0    zdržel se hlasování

Bod 6/  Různé
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu  5.11. 2016 v době od 8,00 do 14,00 hodin. Kontejnery na sběr budou přistaveny vedle bývalé prodejny potravin.Příští zastupitelstvo:   21.11.2016  od 19 : 00 hodin

Ověřovatelé:                        ……………………………………………          ………………………………………….


Starosta:                               ……………………………………………

 


Vyvěšeno – úřední deska:   3.11.2016           Sejmuto: …………………………
Vyvěšeno – elektronicky:    3.11.2016          Sejmuto: ………………………… 

Aktuality

Rozpočtová opatření
č. 18/2017 a 19/2017
více
Pozvánka do letního kina Borek
více
Pozvánka na fotbal
více
Nabídka zubní ordinace
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Cyklo výlet Chiemsee
2.9.2017
více
Cyklovýlet - Chiemské jezero - 2.9.2017
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Oznámení - kompostéry
více
Rozpočtová opatření
číslo 16, 17
více
Rozpočtová opatření
číslo 13, 14, 15
více
Rozpočtové opatření
č. 11
více
Rozpočtové opatření
č. 12
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení výběru dodavatele
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek
více
Rozpočtové opatření
č. 10/2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Rozpočtová opatření
č. 5 - 9
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
POZOR ZMĚNA - BAD FUSSING
BAD FUSSING 8.4.2017 - KOUPÁNÍ SPOJENÉ S NÁKUPEM V REALU a ALDY ODJEZD UŽ V 6 HODIN OD OÚ BOREK
více
Rozpočtové změny roku 2017
více
Schválený rozpočet roku 2017
více
Rozpočtový výhled obce Borek na rok 2016 - 2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Obec Borek - Dopravní podnik
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 4/2017, 3/2017/S
více
Zábavní park MIRAKULUM
24.6.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Pes Baskertvilský, Noc na Karlštejně, Bad Fusing, ZOO Plzeň
Seznam nejbližších výletů a akcí pořádaných obcí Borek.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 1/2017 a 2/2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 44/2016
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2017
kultura, sport, zábava
více
Informace k dani z nemovitých věcí
Na zdaňovací období roku 2017 pro obec BOREK
více
Rozpočtová opatření
Číslo: 40 - č.43
více
Rozpočtová opatření
číslo: 35 - č.39
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Tělocvična
Přijďte si zahrát ping-pong nebo badminton...
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 31/2016 - 34/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 27/2016 - 30/2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 22/2016 - 26/2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 16-21/2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 13/2016 - 15/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 8/2016 - 12/2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 6/2016 a 7/2016
více
Rozpočtová opatření
Číslo 3/2016 - č. 5/2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Rozpočtová opatření
Číslo 1/2016 a 2/2016
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Zápis z 15.jednání ZO Borek
21.12.2015
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?