Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 24. zasedání ZO Borek

14.9.2016

Zápis z 24. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání: 14.9. 2016 od 19:00 hodin
Přítomni:       Novák, Horejš, Fučík , Čermák, Klečka, Bíca, Heteša , Kadlčíková,
                         Kojan, Mika, pan Mika opustil místnost ve 20:45 hodin, před projednáváním
                         bodu č.4

Omluveni:      Průdek
Zapisovatel:   Čermák
Ověřovatelé: Kojan, Klečka

Starosta obce konstatoval, že ZO  je  usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 23. zasedání  ZO Borek ze dne  24.8.2016.


Program zasedání zastupitelstva:
1/   Zpráva hodnotící komise na akci “Nákup obecního služebního vozu“
2/   Představení projektu Obec občanům
3/   Projednání zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Snížení energetické náročnosti
       obecního sálu v obci Borek“
4/   Projednání zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Nákup obecní techniky“
5/   Různé

Hlasování:             10      pro     /                0   proti     /                            0     zdržel se hlasování


Bod 1/ Zpráva hodnotící komise na akci: „Nákup obecního služebního vozu“
Hodnotící komise se sešla 14.9.2016 v 18:00 hodin na OÚ Borek ve složení: Novák, Fučík, Horejš, Bíca, Klečka.
Nabídku předložily firmy: AUTA BOREK a.s., Jiří Souček s.r.o.
Firma HS Auto Staněk s.r.o. nabídku nepředložila. Dodané nabídky byly předloženy v řádném termínu. Komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od firmy AUTA BOREK a.s. s cenou za dílo      ( DACIA DUSTER )  312.966,95 Kč bez DPH.


Usnesení  č. 127/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo zprávu hodnotící komise a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy na nákup obecního služebního vozu DACIA DUSTER s firmou AUTA BOREK a.s. s cenou 312.966,95 Kč bez DPH.

Hlasování:               10   pro  /               0  proti   /                              0  zdržel se hlasování Bod 2/ Představení projektu Obec občanům
Projekt představil p. Fiala. V rámci tohoto projektu se uskutečňují veřejné energetické soutěže, kde se pro domácnosti občanů vyjednávají co nejvýhodnější podmínky pro odběr elektřiny a zemního plynu. Zastupitelstvo obce Borek vzalo zprávu o projektu Obec občanům na vědomí.


Bod 3/ Projednání zadání a jmenování komise na akci „Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek“
Předmětem této zakázky je zateplení obvodového pláště obecního sálu, výměna výplně otvorů, výměna střechy a její zateplení, výměna rozvodů el. proudu. Předpokládaná hodnota díla je 3.400.000,- Kč bez DPH.  Hodnotící  kriterium bude výše nabídkové ceny bez DPH.                    Předpokládané zahájení prací : Březen 2017
Předpokládané ukončení prací: Květen 2017
Navrhuji oslovit firmy: SAHAN s.r.o, Stavitelství Karel Vácha a syn s.r.o., DEMOSTAV s.r.o.
Hodnotící komise bude ve složení: Novák, Fučík, Heteša, Horejš, Mika.
Hodnotící komise bude zároveň plnit i funkci komise pro otevírání obálek. Ostatní členové ZO budou náhradníci do hodnotící komise a do komise pro otevírání obálek. Na akci je zažádáno o dotaci  u Státního fondu životního prostředí.

Usnesení č. 128/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek“. Hodnotící komise bude ve složení: Novák, Fučík, Heteša, Horejš, Mika

Hlasování:   10  pro   /                   0     proti /                   0 zdržel se hlasováníBod 4/ Projednání zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Nákup obecní techniky“
Předmětem této zakázky je nákup traktoru pro údržbu obce.
Předpokládaná hodnota zakázky: 1.200.000,- Kč bez DPH. Hodnotící kriterium bude: výše nabídkové ceny bez DPH.
Předpokládaná doba dodání: listopad 2016.
Charakteristika traktoru: viz přiložená tabulka.
Navrhuji oslovit firmy: Agrozet České Budějovice,  Agronewest  a.s., DAGROS s.r.o.
Hodnotící komise bude ve složení: Novák, Fučík, Klečka, Horejš, Čermák.
Hodnotící komise bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek. Ostatní členové budou náhradníci do hodnotící komise.


Usnesení č. 129/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Nákup obecní techniky – traktor“. Hodnotící komise bude ve složení: Novák, Fučík, Klečka, Horejš, Čermák. ZO dále rozhodlo o prodeji traktoru Belarus s příslušenstvím.


Hlasování:            8     pro  /                 1  proti ( Kojan ) /             0  zdržel se hlasováníBod 5/ Různé

Příští zastupitelstvo:  26.9.2016 od 19:00 hodinOvěřovatelé:                        ……………………………………………          ………………………………………….


Starosta:                               ……………………………………………

 


Vyvěšeno – úřední deska:    21.9.2016           Sejmuto: …………………………
Vyvěšeno – elektronicky:     21.9.2016           Sejmuto: …………………………

 

 

Aktuality

Program zasedání ZO Borek
30.10.2017
více
Oznámení o konání 9.zasedání Zastupitelstva Jihočského kraje
více
Nařízení obce č.5/2017
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č.7 ÚPO Hosín
Veřejná vyhláška
více
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 20. a 21.října 2017
Volební okrsek č.1 v obci Borek
více
Změna provozu ve sběrném dvoře
více
Pozvánka na cvičení - JÓGA
více
Upozornění na potřebu ořezu dřevin - E.ON
více
Stanovení přechodné úpravy provozu - úprava křižovatky
Veřejná vyhláška
více
Výzva-vyjádření k podanému odvolání
Veřejná vyhláška - Bytový dům Arborea II
více
Stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikacích Borek - Úsilné D3
Veřejná vyhláška
více
Sběr druhotných surovin
více
Oznámení o pokračování řízení o ÚP Libníč
Veřejná vyhláška
více
Kruhový trénink na Borku každou středu od 19 hod.
Přijď posunout své hranice na kruhový trénink. Kvalita zaručena certifikovanými trenéry Emilem a Martinem. Více informací naleznete v pozvánce.
více
Bad Fussing a Drakiáda
více
Návrh opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška
více
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Konané 20. a 21. října 2017
více
Zápis z 36. zasedání ZO Borek
30.8.2017
více
Prodej kuřic
více
Aktuální územní plán obce Borek
více
POZOR!!! ZMĚNA TERMÍNU Cyklo výlet Chiemsee
více
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
více
Rozpočtová opatření
č. 18/2017 a 19/2017
více
Pozvánka na fotbal
více
Nabídka zubní ordinace
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Oznámení - kompostéry
více
Rozpočtová opatření
číslo 16, 17
více
Rozpočtová opatření
číslo 13, 14, 15
více
Rozpočtové opatření
č. 11
více
Rozpočtové opatření
č. 12
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení výběru dodavatele
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek
více
Rozpočtové opatření
č. 10/2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Rozpočtová opatření
č. 5 - 9
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
POZOR ZMĚNA - BAD FUSSING
BAD FUSSING 8.4.2017 - KOUPÁNÍ SPOJENÉ S NÁKUPEM V REALU a ALDY ODJEZD UŽ V 6 HODIN OD OÚ BOREK
více
Rozpočtové změny roku 2017
více
Schválený rozpočet roku 2017
více
Rozpočtový výhled obce Borek na rok 2016 - 2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Obec Borek - Dopravní podnik
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 4/2017, 3/2017/S
více
Zábavní park MIRAKULUM
24.6.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Pes Baskertvilský, Noc na Karlštejně, Bad Fusing, ZOO Plzeň
Seznam nejbližších výletů a akcí pořádaných obcí Borek.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 1/2017 a 2/2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 44/2016
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2017
kultura, sport, zábava
více
Informace k dani z nemovitých věcí
Na zdaňovací období roku 2017 pro obec BOREK
více
Rozpočtová opatření
Číslo: 40 - č.43
více
Rozpočtová opatření
číslo: 35 - č.39
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Tělocvična
Přijďte si zahrát ping-pong nebo badminton...
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 31/2016 - 34/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 27/2016 - 30/2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 22/2016 - 26/2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 16-21/2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 13/2016 - 15/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 8/2016 - 12/2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 6/2016 a 7/2016
více
Rozpočtová opatření
Číslo 3/2016 - č. 5/2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Rozpočtová opatření
Číslo 1/2016 a 2/2016
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Zápis z 15.jednání ZO Borek
21.12.2015
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?