Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 24. zasedání ZO Borek

14.9.2016

Zápis z 24. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání: 14.9. 2016 od 19:00 hodin
Přítomni:       Novák, Horejš, Fučík , Čermák, Klečka, Bíca, Heteša , Kadlčíková,
                         Kojan, Mika, pan Mika opustil místnost ve 20:45 hodin, před projednáváním
                         bodu č.4

Omluveni:      Průdek
Zapisovatel:   Čermák
Ověřovatelé: Kojan, Klečka

Starosta obce konstatoval, že ZO  je  usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 23. zasedání  ZO Borek ze dne  24.8.2016.


Program zasedání zastupitelstva:
1/   Zpráva hodnotící komise na akci “Nákup obecního služebního vozu“
2/   Představení projektu Obec občanům
3/   Projednání zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Snížení energetické náročnosti
       obecního sálu v obci Borek“
4/   Projednání zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Nákup obecní techniky“
5/   Různé

Hlasování:             10      pro     /                0   proti     /                            0     zdržel se hlasování


Bod 1/ Zpráva hodnotící komise na akci: „Nákup obecního služebního vozu“
Hodnotící komise se sešla 14.9.2016 v 18:00 hodin na OÚ Borek ve složení: Novák, Fučík, Horejš, Bíca, Klečka.
Nabídku předložily firmy: AUTA BOREK a.s., Jiří Souček s.r.o.
Firma HS Auto Staněk s.r.o. nabídku nepředložila. Dodané nabídky byly předloženy v řádném termínu. Komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od firmy AUTA BOREK a.s. s cenou za dílo      ( DACIA DUSTER )  312.966,95 Kč bez DPH.


Usnesení  č. 127/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo zprávu hodnotící komise a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy na nákup obecního služebního vozu DACIA DUSTER s firmou AUTA BOREK a.s. s cenou 312.966,95 Kč bez DPH.

Hlasování:               10   pro  /               0  proti   /                              0  zdržel se hlasování Bod 2/ Představení projektu Obec občanům
Projekt představil p. Fiala. V rámci tohoto projektu se uskutečňují veřejné energetické soutěže, kde se pro domácnosti občanů vyjednávají co nejvýhodnější podmínky pro odběr elektřiny a zemního plynu. Zastupitelstvo obce Borek vzalo zprávu o projektu Obec občanům na vědomí.


Bod 3/ Projednání zadání a jmenování komise na akci „Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek“
Předmětem této zakázky je zateplení obvodového pláště obecního sálu, výměna výplně otvorů, výměna střechy a její zateplení, výměna rozvodů el. proudu. Předpokládaná hodnota díla je 3.400.000,- Kč bez DPH.  Hodnotící  kriterium bude výše nabídkové ceny bez DPH.                    Předpokládané zahájení prací : Březen 2017
Předpokládané ukončení prací: Květen 2017
Navrhuji oslovit firmy: SAHAN s.r.o, Stavitelství Karel Vácha a syn s.r.o., DEMOSTAV s.r.o.
Hodnotící komise bude ve složení: Novák, Fučík, Heteša, Horejš, Mika.
Hodnotící komise bude zároveň plnit i funkci komise pro otevírání obálek. Ostatní členové ZO budou náhradníci do hodnotící komise a do komise pro otevírání obálek. Na akci je zažádáno o dotaci  u Státního fondu životního prostředí.

Usnesení č. 128/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek“. Hodnotící komise bude ve složení: Novák, Fučík, Heteša, Horejš, Mika

Hlasování:   10  pro   /                   0     proti /                   0 zdržel se hlasováníBod 4/ Projednání zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Nákup obecní techniky“
Předmětem této zakázky je nákup traktoru pro údržbu obce.
Předpokládaná hodnota zakázky: 1.200.000,- Kč bez DPH. Hodnotící kriterium bude: výše nabídkové ceny bez DPH.
Předpokládaná doba dodání: listopad 2016.
Charakteristika traktoru: viz přiložená tabulka.
Navrhuji oslovit firmy: Agrozet České Budějovice,  Agronewest  a.s., DAGROS s.r.o.
Hodnotící komise bude ve složení: Novák, Fučík, Klečka, Horejš, Čermák.
Hodnotící komise bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek. Ostatní členové budou náhradníci do hodnotící komise.


Usnesení č. 129/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Nákup obecní techniky – traktor“. Hodnotící komise bude ve složení: Novák, Fučík, Klečka, Horejš, Čermák. ZO dále rozhodlo o prodeji traktoru Belarus s příslušenstvím.


Hlasování:            8     pro  /                 1  proti ( Kojan ) /             0  zdržel se hlasováníBod 5/ Různé

Příští zastupitelstvo:  26.9.2016 od 19:00 hodinOvěřovatelé:                        ……………………………………………          ………………………………………….


Starosta:                               ……………………………………………

 


Vyvěšeno – úřední deska:    21.9.2016           Sejmuto: …………………………
Vyvěšeno – elektronicky:     21.9.2016           Sejmuto: …………………………

 

 

Aktuality

Rozpočtová opatření
č. 18/2017 a 19/2017
více
Pozvánka do letního kina Borek
více
Pozvánka na fotbal
více
Nabídka zubní ordinace
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Cyklo výlet Chiemsee
2.9.2017
více
Cyklovýlet - Chiemské jezero - 2.9.2017
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Oznámení - kompostéry
více
Rozpočtová opatření
číslo 16, 17
více
Rozpočtová opatření
číslo 13, 14, 15
více
Rozpočtové opatření
č. 11
více
Rozpočtové opatření
č. 12
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení výběru dodavatele
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek
více
Rozpočtové opatření
č. 10/2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Rozpočtová opatření
č. 5 - 9
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
POZOR ZMĚNA - BAD FUSSING
BAD FUSSING 8.4.2017 - KOUPÁNÍ SPOJENÉ S NÁKUPEM V REALU a ALDY ODJEZD UŽ V 6 HODIN OD OÚ BOREK
více
Rozpočtové změny roku 2017
více
Schválený rozpočet roku 2017
více
Rozpočtový výhled obce Borek na rok 2016 - 2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Obec Borek - Dopravní podnik
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 4/2017, 3/2017/S
více
Zábavní park MIRAKULUM
24.6.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Pes Baskertvilský, Noc na Karlštejně, Bad Fusing, ZOO Plzeň
Seznam nejbližších výletů a akcí pořádaných obcí Borek.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 1/2017 a 2/2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 44/2016
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2017
kultura, sport, zábava
více
Informace k dani z nemovitých věcí
Na zdaňovací období roku 2017 pro obec BOREK
více
Rozpočtová opatření
Číslo: 40 - č.43
více
Rozpočtová opatření
číslo: 35 - č.39
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Tělocvična
Přijďte si zahrát ping-pong nebo badminton...
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 31/2016 - 34/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 27/2016 - 30/2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 22/2016 - 26/2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 16-21/2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 13/2016 - 15/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 8/2016 - 12/2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 6/2016 a 7/2016
více
Rozpočtová opatření
Číslo 3/2016 - č. 5/2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Rozpočtová opatření
Číslo 1/2016 a 2/2016
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Zápis z 15.jednání ZO Borek
21.12.2015
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?