Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 23. zasedání ZO Borek

24.8.2016

Zápis z 23. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání: 24.8. 2016 od 19:00 hodin
Přítomni:       Novák, Horejš, Fučík , Čermák, Klečka, Bíca, Heteša, , Kadlčíková,
                        Průdek se dostavil v 19:20 hodin

Omluveni:      Kojan, Mika,
Zapisovatel:   Novák
Ověřovatelé: Čermák, Bíca  

Starosta obce konstatoval, že ZO  je  usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 22. zasedání  ZO Borek ze dne  22.6.2016.


Program zasedání zastupitelstva:

1/   Rozpočtová opatření   č.22 – 26/2016  
2/   Projednání účasti Obce v dražbě restaurace Borek
3/   Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na nákup obecního služebního vozu
4/   Různé   

Hlasování:              8     pro     /                0   proti     /                            0     zdržel se hlasování

Bod 1/  Rozpočtová opatření č. 22 – 26/2016
Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům obce předán společně s pozvánkou na zasedání ZO.


Usnesení č. 124/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 22 – č. 26/2016. Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:                8   pro     /                 0   proti    /                            0    zdržel se hlasování


Bod 2/  Projednání účasti Obce v dražbě restaurace Borek
Dne 16.září 2016 se uskuteční soudní dražba restaurace Borek dle dražební vyhlášky, kterou vydal Okresní soud v Českých Budějovicích. Zastupitelstvo obce rozhodne, zda se této dražby obec Borek zúčastní a nebo nezúčastní.Usnesení č. 125/2016
Zastupitelstvo obce Borek  projednalo účast obce Borek v soudní dražbě budovy č.p. 220 občanská vybavenost (restaurace Borek) v obci a k.ú.obce Borek u Českých Budějovic a rozhodlo se této dražby zúčastnit dle dražební vyhlášky vydané Okresním soudem v Českých Budějovicích.
Zastupitelstvo obce Borek pověřuje starostu obce k účasti na této dražbě a k zastupování obce Borek při této dražbě.  

Hlasování:               9     pro  /             0    proti     /              0    zdržel se hlasování


Bod 3/  Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na nákup obecního služebního vozu.
Předmětem této zakázky je nákup služebního vozu pro potřeby obce Borek. Předpokládaná hodnota zakázky: 410.000,-Kč bez DPH.
Hodnotící  kriterium bude: výše nabídkové ceny bez DPH, předpokládaná doba dodání vozu: září 2016
Charakteristika vozu:
-   Typ karoserie: MPV (nebo kombi)
-   Výkon v kW min: 84  kW
-   Objem válců min.:  1590 m3
-   Rozvor: min. 2650 mm
-   Délka vozu: 4300 – 4600 mm
-   Palivo: benzín
-   Spotřeba kombinovaná:   max. 7,0 l/100 km
-   Převodovka: manuální 4 x 4
-   Klimatizace
-   ABS systém, ESC systém,  ASR systém
-   5 míst
-   Airbag řidiče a spolujezdce + boční airbagy vpředu (hlava+hrudník)
-   Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
-   Posilovač řízení
-   Elektricky ovládaná přední okna
-   Zavazadlový prostor min.: min. 408 dm3
-   Emisní norma: EURO 6
-   Prodloužená záruka min. 5 let nebo 100.000 km
-   Denní svícení
Další výbava a příslušenství: tažné zařízení, plnohodnotná rezerva audio výbava (autorádio, reproduktory včetně kabelového propojení), povinná výbava, zimní pneumatiky,zadníparkovacísenzor
 
Navrhuji oslovit firmy: AUTA BOREK s.r.o, HS Auto Staněk, s.r.o. Jiří Souček s.r.o.
Hodnotící komise bude ve složení: Novák, Fučík, Horejš, Bíca, Klečka
Hodnotící komise bude zároveň plnit funkci komise pro otvírání obálek. Ostatní členové ZO budou náhradníky do hodnotící komise.


Usnesení č. 126/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „ Nákup služebního vozu“. Členové hodnotící komise: Novák, Fučík, Horejš, Bíca, Klečka. ZO dále rozhodlo o prodeji porouchaného vozidla Renault Thalia prostřednictvím fa. AUTA BOREK s.r.o.Hlasování:              9     pro   /            0     proti     /                0   zdržel se hlasování  Bod 4/  Různé
- info  o územním plánu
- vyjádření k zamýšlené výstavbě bytového domu v ul. Dlouhá
- zastupitelstvo obce Borek projednalo a vzalo na vědomí dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 2/2016 a dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 2a/2016 na akci  "Borek, Dlouhá a
  Jabloňová ulice - stavební úpravy vodovodu a kanalizace Borek a na akci "Odvodnění a prodloužení kanalizace v ulici Jabloňová a Dlouhá - Borek".

Příští zastupitelstvo: 14.9.2016

  


Ověřovatelé:                        ……………………………………………          ………………………………………….


Starosta:                               ……………………………………………

 


Vyvěšeno – úřední deska:   7.9.2016            Sejmuto: …………………………
Vyvěšeno – elektronicky:    7.9.2016            Sejmuto: …………………………

 

Aktuality

Program zasedání ZO Borek
30.10.2017
více
Oznámení o konání 9.zasedání Zastupitelstva Jihočského kraje
více
Nařízení obce č.5/2017
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č.7 ÚPO Hosín
Veřejná vyhláška
více
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 20. a 21.října 2017
Volební okrsek č.1 v obci Borek
více
Změna provozu ve sběrném dvoře
více
Pozvánka na cvičení - JÓGA
více
Upozornění na potřebu ořezu dřevin - E.ON
více
Stanovení přechodné úpravy provozu - úprava křižovatky
Veřejná vyhláška
více
Výzva-vyjádření k podanému odvolání
Veřejná vyhláška - Bytový dům Arborea II
více
Stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikacích Borek - Úsilné D3
Veřejná vyhláška
více
Sběr druhotných surovin
více
Oznámení o pokračování řízení o ÚP Libníč
Veřejná vyhláška
více
Kruhový trénink na Borku každou středu od 19 hod.
Přijď posunout své hranice na kruhový trénink. Kvalita zaručena certifikovanými trenéry Emilem a Martinem. Více informací naleznete v pozvánce.
více
Bad Fussing a Drakiáda
více
Návrh opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška
více
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Konané 20. a 21. října 2017
více
Zápis z 36. zasedání ZO Borek
30.8.2017
více
Prodej kuřic
více
Aktuální územní plán obce Borek
více
POZOR!!! ZMĚNA TERMÍNU Cyklo výlet Chiemsee
více
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
více
Rozpočtová opatření
č. 18/2017 a 19/2017
více
Pozvánka na fotbal
více
Nabídka zubní ordinace
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Oznámení - kompostéry
více
Rozpočtová opatření
číslo 16, 17
více
Rozpočtová opatření
číslo 13, 14, 15
více
Rozpočtové opatření
č. 11
více
Rozpočtové opatření
č. 12
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení výběru dodavatele
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek
více
Rozpočtové opatření
č. 10/2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Rozpočtová opatření
č. 5 - 9
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
POZOR ZMĚNA - BAD FUSSING
BAD FUSSING 8.4.2017 - KOUPÁNÍ SPOJENÉ S NÁKUPEM V REALU a ALDY ODJEZD UŽ V 6 HODIN OD OÚ BOREK
více
Rozpočtové změny roku 2017
více
Schválený rozpočet roku 2017
více
Rozpočtový výhled obce Borek na rok 2016 - 2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Obec Borek - Dopravní podnik
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 4/2017, 3/2017/S
více
Zábavní park MIRAKULUM
24.6.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Pes Baskertvilský, Noc na Karlštejně, Bad Fusing, ZOO Plzeň
Seznam nejbližších výletů a akcí pořádaných obcí Borek.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 1/2017 a 2/2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 44/2016
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2017
kultura, sport, zábava
více
Informace k dani z nemovitých věcí
Na zdaňovací období roku 2017 pro obec BOREK
více
Rozpočtová opatření
Číslo: 40 - č.43
více
Rozpočtová opatření
číslo: 35 - č.39
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Tělocvična
Přijďte si zahrát ping-pong nebo badminton...
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 31/2016 - 34/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 27/2016 - 30/2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 22/2016 - 26/2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 16-21/2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 13/2016 - 15/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 8/2016 - 12/2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 6/2016 a 7/2016
více
Rozpočtová opatření
Číslo 3/2016 - č. 5/2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Rozpočtová opatření
Číslo 1/2016 a 2/2016
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Zápis z 15.jednání ZO Borek
21.12.2015
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?