Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 23. zasedání ZO Borek

24.8.2016

Zápis z 23. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání: 24.8. 2016 od 19:00 hodin
Přítomni:       Novák, Horejš, Fučík , Čermák, Klečka, Bíca, Heteša, , Kadlčíková,
                        Průdek se dostavil v 19:20 hodin

Omluveni:      Kojan, Mika,
Zapisovatel:   Novák
Ověřovatelé: Čermák, Bíca  

Starosta obce konstatoval, že ZO  je  usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 22. zasedání  ZO Borek ze dne  22.6.2016.


Program zasedání zastupitelstva:

1/   Rozpočtová opatření   č.22 – 26/2016  
2/   Projednání účasti Obce v dražbě restaurace Borek
3/   Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na nákup obecního služebního vozu
4/   Různé   

Hlasování:              8     pro     /                0   proti     /                            0     zdržel se hlasování

Bod 1/  Rozpočtová opatření č. 22 – 26/2016
Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům obce předán společně s pozvánkou na zasedání ZO.


Usnesení č. 124/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 22 – č. 26/2016. Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:                8   pro     /                 0   proti    /                            0    zdržel se hlasování


Bod 2/  Projednání účasti Obce v dražbě restaurace Borek
Dne 16.září 2016 se uskuteční soudní dražba restaurace Borek dle dražební vyhlášky, kterou vydal Okresní soud v Českých Budějovicích. Zastupitelstvo obce rozhodne, zda se této dražby obec Borek zúčastní a nebo nezúčastní.Usnesení č. 125/2016
Zastupitelstvo obce Borek  projednalo účast obce Borek v soudní dražbě budovy č.p. 220 občanská vybavenost (restaurace Borek) v obci a k.ú.obce Borek u Českých Budějovic a rozhodlo se této dražby zúčastnit dle dražební vyhlášky vydané Okresním soudem v Českých Budějovicích.
Zastupitelstvo obce Borek pověřuje starostu obce k účasti na této dražbě a k zastupování obce Borek při této dražbě.  

Hlasování:               9     pro  /             0    proti     /              0    zdržel se hlasování


Bod 3/  Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na nákup obecního služebního vozu.
Předmětem této zakázky je nákup služebního vozu pro potřeby obce Borek. Předpokládaná hodnota zakázky: 410.000,-Kč bez DPH.
Hodnotící  kriterium bude: výše nabídkové ceny bez DPH, předpokládaná doba dodání vozu: září 2016
Charakteristika vozu:
-   Typ karoserie: MPV (nebo kombi)
-   Výkon v kW min: 84  kW
-   Objem válců min.:  1590 m3
-   Rozvor: min. 2650 mm
-   Délka vozu: 4300 – 4600 mm
-   Palivo: benzín
-   Spotřeba kombinovaná:   max. 7,0 l/100 km
-   Převodovka: manuální 4 x 4
-   Klimatizace
-   ABS systém, ESC systém,  ASR systém
-   5 míst
-   Airbag řidiče a spolujezdce + boční airbagy vpředu (hlava+hrudník)
-   Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
-   Posilovač řízení
-   Elektricky ovládaná přední okna
-   Zavazadlový prostor min.: min. 408 dm3
-   Emisní norma: EURO 6
-   Prodloužená záruka min. 5 let nebo 100.000 km
-   Denní svícení
Další výbava a příslušenství: tažné zařízení, plnohodnotná rezerva audio výbava (autorádio, reproduktory včetně kabelového propojení), povinná výbava, zimní pneumatiky,zadníparkovacísenzor
 
Navrhuji oslovit firmy: AUTA BOREK s.r.o, HS Auto Staněk, s.r.o. Jiří Souček s.r.o.
Hodnotící komise bude ve složení: Novák, Fučík, Horejš, Bíca, Klečka
Hodnotící komise bude zároveň plnit funkci komise pro otvírání obálek. Ostatní členové ZO budou náhradníky do hodnotící komise.


Usnesení č. 126/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „ Nákup služebního vozu“. Členové hodnotící komise: Novák, Fučík, Horejš, Bíca, Klečka. ZO dále rozhodlo o prodeji porouchaného vozidla Renault Thalia prostřednictvím fa. AUTA BOREK s.r.o.Hlasování:              9     pro   /            0     proti     /                0   zdržel se hlasování  Bod 4/  Různé
- info  o územním plánu
- vyjádření k zamýšlené výstavbě bytového domu v ul. Dlouhá
- zastupitelstvo obce Borek projednalo a vzalo na vědomí dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 2/2016 a dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 2a/2016 na akci  "Borek, Dlouhá a
  Jabloňová ulice - stavební úpravy vodovodu a kanalizace Borek a na akci "Odvodnění a prodloužení kanalizace v ulici Jabloňová a Dlouhá - Borek".

Příští zastupitelstvo: 14.9.2016

  


Ověřovatelé:                        ……………………………………………          ………………………………………….


Starosta:                               ……………………………………………

 


Vyvěšeno – úřední deska:   7.9.2016            Sejmuto: …………………………
Vyvěšeno – elektronicky:    7.9.2016            Sejmuto: …………………………

 

Aktuality

Rozpočtová opatření
č. 18/2017 a 19/2017
více
Pozvánka do letního kina Borek
více
Pozvánka na fotbal
více
Nabídka zubní ordinace
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Cyklo výlet Chiemsee
2.9.2017
více
Cyklovýlet - Chiemské jezero - 2.9.2017
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Oznámení - kompostéry
více
Rozpočtová opatření
číslo 16, 17
více
Rozpočtová opatření
číslo 13, 14, 15
více
Rozpočtové opatření
č. 11
více
Rozpočtové opatření
č. 12
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení výběru dodavatele
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek
více
Rozpočtové opatření
č. 10/2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Rozpočtová opatření
č. 5 - 9
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
POZOR ZMĚNA - BAD FUSSING
BAD FUSSING 8.4.2017 - KOUPÁNÍ SPOJENÉ S NÁKUPEM V REALU a ALDY ODJEZD UŽ V 6 HODIN OD OÚ BOREK
více
Rozpočtové změny roku 2017
více
Schválený rozpočet roku 2017
více
Rozpočtový výhled obce Borek na rok 2016 - 2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Obec Borek - Dopravní podnik
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 4/2017, 3/2017/S
více
Zábavní park MIRAKULUM
24.6.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Pes Baskertvilský, Noc na Karlštejně, Bad Fusing, ZOO Plzeň
Seznam nejbližších výletů a akcí pořádaných obcí Borek.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 1/2017 a 2/2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 44/2016
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2017
kultura, sport, zábava
více
Informace k dani z nemovitých věcí
Na zdaňovací období roku 2017 pro obec BOREK
více
Rozpočtová opatření
Číslo: 40 - č.43
více
Rozpočtová opatření
číslo: 35 - č.39
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Tělocvična
Přijďte si zahrát ping-pong nebo badminton...
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 31/2016 - 34/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 27/2016 - 30/2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 22/2016 - 26/2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 16-21/2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 13/2016 - 15/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 8/2016 - 12/2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 6/2016 a 7/2016
více
Rozpočtová opatření
Číslo 3/2016 - č. 5/2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Rozpočtová opatření
Číslo 1/2016 a 2/2016
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Zápis z 15.jednání ZO Borek
21.12.2015
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?