Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 21. jednání ZO Borek

13.6.2016

Zápis z 21. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání:  13.6..2016 od 19,00 hodin
Přítomni:          Novák, Horejš, Kojan, Čermák, Klečka, Průdek, Bíca, Heteša, Fučík,
                           Mika
Omluveni:        Kadlčíková
Zapisovatel:    Novák
Ověřovatelé:  Průdek, Fučík

Starosta obce konstatoval, že ZO  je  usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 20. zasedání ZO Borek ze dne  23.5.2016.

Program zasedání zastupitelstva:
1/  Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Odvodnění a prodloužení
      kanalizace a vodovodu v ulici Jabloňová a Dlouhá – Borek“
2/  Různé

Hlasování:          pro     10      /          proti    0     /           0    zdržel se hlasování

Bod 1/ Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci:  Odvodnění a prodloužení kanalizace a vodovodu v ulici Jabloňová a Dlouhá – Borek
Předmětem této zakázky je odvodnění ul. Jabloňová  a prodloužení kanalizace a vodovodu v ulici Dlouhá. Předpokládaná hodnota díla je 1.000.000,-Kč bez DPH. Hodnotící kriterium bude: výše nabídkové ceny bez DPH.
Předpokládané zahájení prací: červenec 2016
Předpokládané ukončení prací: srpen 2016
Osloveny budou firmy: K Building a.s., VHS s.r.o., Akord spol. s r.o.
Hodnotící komise bude ve složení: Novák, Bíca, Heteša, Horejš, Čermák
Hodnotící komise bude zároveň plnit i funkci komise pro otevírání obálek. Ostatní členové ZO budou náhradníci do hodnotící komise.

Usnesení č. 116/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo zadání a jmenování hodnotící komise na akci:  „Odvodnění a prodloužení kanalizace a vodovodu v ulici Jabloňová a Dlouhá – Borek“.
Členové hodnotící komise jsou: Novák, Bíca, Heteša, Horejš, Čermák.

Hlasování:          pro    10  /     proti    0      /      0   zdržel se hlasování
Bod 2/  Různé

Příští zastupitelstvo:  středa  22.6.2016 od 19:00  hodin


Ověřovatelé:                 ……………………………      …………………………….


Starosta:                        ……………………………


 

Aktuality

Volba prezidenta ČR - 2 kolo
26. a 27. ledna 2018 v obci Borek
více
Program ZO Borek
24.1.2018
více
Dachstein West - Gossau
Jednodenní lyžařský zájezd Dachstein West - Gossau
více
Žolíkový turnaj
více
SPORTOVNÍ PLES
více
Výsledek volby prezidenta ČR v obci Borek
více
Rozpočtová opatření
49/2017 - 58/2017
více
Výzva k vyjádření k doplněnému odvolání a seznámení s postupem - Veřejná vyhláška
více
Zápis z 39.zasedání ZO Borek - 18.12.2017
18.12.2017
více
Informace k dani z nemovitých věcí - r.2018
více
SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2018
OBEC BOREK
více
Zápis do 1.třídy pro šk.rok 2018/2019 ZŠ a MŠ Borek
více
Zápis z 38. zasedání ZO Borek
29.11.2017
více
ROZPOČTOVÝ VÝHLED obce Borek na rok 2018 - 2019
OBEC BOREK
více
Volby prezidenta České Republiky
více
Zápis z 37. zasedání ZO Borek
30.10.2017
více
Upozornění na potřebu ořezu dřevin - E.ON
více
Kruhový trénink na Borku každou středu od 19 hod.
Přijď posunout své hranice na kruhový trénink. Kvalita zaručena certifikovanými trenéry Emilem a Martinem. Více informací naleznete v pozvánce.
více
Návrh opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška
více
Zápis z 36. zasedání ZO Borek
30.8.2017
více
Aktuální územní plán obce Borek
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Závěrečný účet za rok 2016 - OBEC BOREK
více
Závěrečný účet za r.2016 - SVAZEK OBCÍ BUDĚJOVICKO-SEVER
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení výběru dodavatele
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Obec Borek - Dopravní podnik
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?