Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 21. jednání ZO Borek

13.6.2016

Zápis z 21. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání:  13.6..2016 od 19,00 hodin
Přítomni:          Novák, Horejš, Kojan, Čermák, Klečka, Průdek, Bíca, Heteša, Fučík,
                           Mika
Omluveni:        Kadlčíková
Zapisovatel:    Novák
Ověřovatelé:  Průdek, Fučík

Starosta obce konstatoval, že ZO  je  usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 20. zasedání ZO Borek ze dne  23.5.2016.

Program zasedání zastupitelstva:
1/  Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Odvodnění a prodloužení
      kanalizace a vodovodu v ulici Jabloňová a Dlouhá – Borek“
2/  Různé

Hlasování:          pro     10      /          proti    0     /           0    zdržel se hlasování

Bod 1/ Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci:  Odvodnění a prodloužení kanalizace a vodovodu v ulici Jabloňová a Dlouhá – Borek
Předmětem této zakázky je odvodnění ul. Jabloňová  a prodloužení kanalizace a vodovodu v ulici Dlouhá. Předpokládaná hodnota díla je 1.000.000,-Kč bez DPH. Hodnotící kriterium bude: výše nabídkové ceny bez DPH.
Předpokládané zahájení prací: červenec 2016
Předpokládané ukončení prací: srpen 2016
Osloveny budou firmy: K Building a.s., VHS s.r.o., Akord spol. s r.o.
Hodnotící komise bude ve složení: Novák, Bíca, Heteša, Horejš, Čermák
Hodnotící komise bude zároveň plnit i funkci komise pro otevírání obálek. Ostatní členové ZO budou náhradníci do hodnotící komise.

Usnesení č. 116/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo zadání a jmenování hodnotící komise na akci:  „Odvodnění a prodloužení kanalizace a vodovodu v ulici Jabloňová a Dlouhá – Borek“.
Členové hodnotící komise jsou: Novák, Bíca, Heteša, Horejš, Čermák.

Hlasování:          pro    10  /     proti    0      /      0   zdržel se hlasování
Bod 2/  Různé

Příští zastupitelstvo:  středa  22.6.2016 od 19:00  hodin


Ověřovatelé:                 ……………………………      …………………………….


Starosta:                        ……………………………


 

Aktuality

Rozpočtová opatření
č. 18/2017 a 19/2017
více
Pozvánka do letního kina Borek
více
Pozvánka na fotbal
více
Nabídka zubní ordinace
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Cyklo výlet Chiemsee
2.9.2017
více
Cyklovýlet - Chiemské jezero - 2.9.2017
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Oznámení - kompostéry
více
Rozpočtová opatření
číslo 16, 17
více
Rozpočtová opatření
číslo 13, 14, 15
více
Rozpočtové opatření
č. 11
více
Rozpočtové opatření
č. 12
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení výběru dodavatele
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek
více
Rozpočtové opatření
č. 10/2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Rozpočtová opatření
č. 5 - 9
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
POZOR ZMĚNA - BAD FUSSING
BAD FUSSING 8.4.2017 - KOUPÁNÍ SPOJENÉ S NÁKUPEM V REALU a ALDY ODJEZD UŽ V 6 HODIN OD OÚ BOREK
více
Rozpočtové změny roku 2017
více
Schválený rozpočet roku 2017
více
Rozpočtový výhled obce Borek na rok 2016 - 2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Obec Borek - Dopravní podnik
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 4/2017, 3/2017/S
více
Zábavní park MIRAKULUM
24.6.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Pes Baskertvilský, Noc na Karlštejně, Bad Fusing, ZOO Plzeň
Seznam nejbližších výletů a akcí pořádaných obcí Borek.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 1/2017 a 2/2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 44/2016
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2017
kultura, sport, zábava
více
Informace k dani z nemovitých věcí
Na zdaňovací období roku 2017 pro obec BOREK
více
Rozpočtová opatření
Číslo: 40 - č.43
více
Rozpočtová opatření
číslo: 35 - č.39
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Tělocvična
Přijďte si zahrát ping-pong nebo badminton...
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 31/2016 - 34/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 27/2016 - 30/2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 22/2016 - 26/2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 16-21/2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 13/2016 - 15/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 8/2016 - 12/2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 6/2016 a 7/2016
více
Rozpočtová opatření
Číslo 3/2016 - č. 5/2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Rozpočtová opatření
Číslo 1/2016 a 2/2016
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Zápis z 15.jednání ZO Borek
21.12.2015
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?